Mavshack sålde 342 865 abonnemang i november 2016, en ökning med 11 % jämfört med 308 909 sålda abonnemang i oktober 2016

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland
nya abonnenter**
Totalt antal sålda
abonnemang***
Augusti 3 513 93% 219 654
September 5 457 88% 272 251
Oktober 10 894 73% 308 909
November 4 889 72% 342 865
       
Ackumulerat kvartal 4 2016 15 783 72% 651 774
Totalt kvartal 3 2016 15 258 83% 627 773
Totalt kvartal 2 2016 17 947 64% 341 358
Totalt kvartal 1 2016  47 152 69% 265 839
Totalt kvartal 4 2015 26 061 34% 106 236

*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang. Det ska noteras att olika prövotider erbjuds beroende på geografisk marknad.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. Avseende försäljning genom API integration med Telecom operatörer sker kvartalsvis avstämning i efterhand.

Mavshack redovisar fortsatt stadig tillväxt i sin försäljning och i november 2016 såldes 342 865 abonnemang. Tillväxtökningen innebär att Mavshack redan sålt mer under de första 2 månaderna av det fjärde kvartalet än hela det tredje kvartalet 2016. Mavshacks målsättning är att sälja över 1 miljon abonnemang i det fjärde kvartalet 2016 vilket skulle innebära en försäljningsökning om 10 gånger jämfört med samma period 2015.

Försäljningsökningen är helt hänförlig till introduktionen av möjligheten att betala via sin mobiltelefonoperatör, införandet av 1-dags abonnemang samt streaming av direktsänd sport. Att erbjuda dagliga abonnemang genom ett applikationsprogrammeringsgränssnitt ("API") med regionala mobiloperatörer tillåter användaren att prenumerera och avbeställa sin prenumeration på daglig basis med hjälp av sitt abonnemang eller kontantkort hos aktuellt telefonbolag. Beroende på vilken marknad ett abonnemang säljs motsvarar 6-9 endags abonnemang priset på ett månadsabonnemang

Mavshack fortsätter att fokusera på tillväxt. I första hand genom pågående diskussioner med mobiloperatörer i marknader där den filippinska och indiska diasporan är betydande och API integration med mobiloperatör inte finns etablerad.

5 december 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2016 kl. 08:45 CET.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank