Mavshack sålde 341 358 abonnemang i kvartal 2 2016, en ökning med 28 % jämfört med kvartal 1 2016

Mavshack sålde 341 358 abonnemang i perioden april till och med juni. Antalet nya abonnenter i kvartal 2 uppgick till 17 947 varav 61 % procent av dem var betalande.

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland
nya abonnenter
**
Totalt antal sålda
abonnemang
***
April 12 018 64% 124 076
Maj 4 484 53% 116 807
Juni 1 445 64% 100 475
       
Totalt kvartal 2 2016 17 947 61% 341 358
Totalt kvartal 1 2016  47 152 69% 265 839
Totalt kvartal 4 2015 26 061 34% 106 236

*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. Avseende försäljning genom API integration med Telecom operatörer sker kvartalsvis avstämning i efterhand.

Efter lanseringen i Bahrain under maj månad har integrationen med Viva Kuwait Telecom färdigställts för lansering så snart högtiden Ramadan är över i juli månad. Eftersom den mest vanliga betalningsformen bland Mavshacks målgrupp i mellanöstern är via mobiltelefonen är integrationen till mobiloperatörerna kritisk.
Under de två senaste månaderna har Mavshack fokuserat på integration med mobiloperatörer i Bahrain och Kuwait i tillägg till uppdatering av utbudet på Mavshacks media plattform. Under denna period har inga större marknadskampanjer genomförts och som en konsekvens av detta har antalet nya abonnenter inte varit lika högt som under tidigare perioder. Trots det låga antalet nya abonnenter och färre marknadskampanjer under periodens senare hälft har den totala försäljningen i det andra kvartalet (april-juni) överstigit försäljningen i det första kvartalet (jan-mars) med 28 % eller 75 000 abonnemang, av vilka 5 000 kan hänföras till Bahrain. Efter lansering i Kuwait är Mavshacks nästa lansering planerad till Saudi Arabien vilket beräknas ske under senare delen av kvartal 3 (juli-september).

7 juli 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 09:00 CET.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank