Mavshack sålde 308 909 abonnemang i oktober 2016, en ökning med 13 % jämfört med 272 251 sålda abonnemang i september

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totalt antal sålda abonnemang***
Augusti 3 513 93% 219 654
September 5 457 88% 272 251
Oktober 10 894 73% 308 909
       
Ackumulerat kvartal 4 2016
10 894
73% 308 909
Totalt kvartal 3 2016 15 258 83% 627 773
Totalt kvartal 2 2016
17 947
64%
341 358
Totalt kvartal 1 2016
47 152
69%
265 839
Totalt kvartal 4 2015
26 061
34%
106 236

 

*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang. Det ska noteras att olika prövotider erbjuds beroende på geografisk marknad.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. Avseende försäljning genom API integration med Telecom operatörer sker kvartalsvis avstämning i efterhand.

Under perioden har antalet nya abonnenter ökat mer än under tidigare perioder på grund av pågående kampanjer i Kuwait och Förenade Arabemiraten (UAE) vilka riktar sig till användare som konsumerar innehåll via sina mobiltelefoner ****. Många av dessa nya abonnenter kommer från Förenade Arab Emiraten där abonnenten kan avsluta sin prenumeration efter att ha provat tjänsten funder en 3-dagars period, vilket resulterar i en relativ minskning av betalande användare bland nya abonnenter. I augusti och september var andelen betalande användare bland nya abonnenter högre eftersom de flesta av de nya abonnenterna kom från Kuwait där bolaget inte erbjuder någon gratis testperiod. Denna procentsats kommer att fortsätta att fluktuera då bolaget skräddarsyr sin service till vad som bäst passar smaker för abonnenter i olika länder.

Mavshacks nästa lansering är planerad till Saudiarabien. Tidpunkten för denna lansering är inte fastställd på grund av begränsningar i resurser för teknisk integration**** hos aktuellt telekommunikations företag. Parallellt är Mavshack i dialog med en annan stor mobiloperatör som har sin verksamhet i Kuwait, Oman och Qatar där den filippinska diasporan är aktiv. Mavshack har också inlett diskussioner med aktörer utanför Mellanöstern för att utforska om det finns intresse för liknande affärsmöjligheter via en teknisk integration i länder där den filippinska diasporan är verksam och av betydande antal.

****) Att erbjuda dagliga abonnemang genom ett applikationsprogrammeringsgränssnitt ("API") med regionala mobiloperatörer tillåter användaren att prenumerera och avbeställa sin prenumeration på daglig basis med hjälp av sitt abonnemang eller kontantkort hos aktuellt telefonbolag. Detta har visat sig vara framgångsrikt då den filippinska diasporan föredrar ett lågt belopp framför ett lågt pris (dagskort kontra månadsabonnemang) för sin konsumtion. Flexibiliteten av att ha en möjlighet att aktivera eller av-aktivera sin prenumeration på daglig basis uppskattas av abonnenten där abonnenten är beredd att betala en premie för denna flexibilitet i förhållande till priset på ett månadsabonnemang. Beroende på vilken marknad ett abonnemang säljs motsvarar 6-9 endags abonnemang priset på ett månadsabonnemang.

4 november 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 14:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank