Mavshack sålde 303 686 abonnemang under januari 2017

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland
nya abonnenter**
Totalt antal sålda
abonnemang***
Oktober 10 894 73% 308 909
November 4 889 72% 342 865
December 3 893 72% 355 625
Januari 2 108 77% 303 686
       
Ack. kvartal 1 2017 2 108 77% 303 686
Totalt kvartal 4 2016 19 676 72% 1 007 399
Totalt kvartal 3 2016 15 258 83% 627 773
Totalt kvartal 2 2016  17 947 64% 341 358
Totalt kvartal 1 2016 47 152 69% 265 839


*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang. Det ska noteras att olika prövotider erbjuds beroende på geografisk marknad.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. Avseende försäljning genom API integration med Telecom operatörer sker kvartalsvis avstämning i efterhand.

Mavshack fortsatte sin utveckling från 2016 och sålde 303 686 abonnemang under januari 2017. Den något minskade försäljningen från föregående månad beror bland annat på färre Live Sport arrangemang under januari jämfört med december.

Mavshack lanserade under december 2016 en ny distributionsplattform. Flytten innebar att Mavshack gick från en Windows baserad plattform till en sk. Micro-Serivices baserad plattform (Service-Oriented Architecture). Under januari flyttades Apparna till den nya plattformen och en del problem med integrationen uppstod. Dessa problem har dock minimal inverkan på Mavshacks försäljning då majoriteten av användarna i Mellanöstern använder sig av sin Smartphone browser när de använder media plattformen.

7 februari 2017

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 11:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank