Mavshack rapporterar att den första av två riktade nyemissioner är genomförd där samtliga garanter nu har fullföljt sina åtaganden

Mavshack beslutade den 12 maj 2015 att avbryta bolagets företrädesemission efter att aktieägare med företräde tecknat 1 025 687 aktier för totalt 4,6 MSEK. I samband med detta upprättades ett finansiellt åtgärdspaket vilket inkluderade flera emissioner, varav en riktad nyemission till företrädesemissionens garanter ("Riktad nyemission 1"). Riktad nyemission 1 har nu genomförts och garanterna har därmed uppfyllt samtliga åtaganden från företrädesemissionen. Bolaget tillförs därigenom cirka 12,9 MSEK. Antalet aktier ökar med 12 875 000 till 49 359 232 och aktiekapitalet ökar med 6 437 500 SEK till 24 679 616,255 SEK.

Parallellt pågår en riktad nyemission om cirka 11,1 MSEK ("Riktad nyemission 2") till de parter som tecknat aktier utan företräde i företrädesemissionen men som inte var garant. Riktad nyemission 2 förväntas vara registrerad inom kort. Antalet aktier ökar med 11 101 675 till 60 460 907 och aktiekapitalet med 5 550 838 SEK till 30 230 454,255 SEK.

Totalt har Mavshack genom dessa emissioner tillförts 28,7 MSEK, varav 16,5 MSEK i kontanter och resterande del har tecknats genom kvittning.

Det finansiella åtgärdspaketet innefattar även en s.k. "rättviseemission" om högst 20,2 MSEK för att uppnå rättvisa för samtliga befintliga aktieägare, samt en emission av teckningsoptioner, för att kompensera de aktieägare som tecknade 1 025 687 aktier i företrädesemissionen, som kan komma att tillföra bolaget högst 3,6 MSEK. Mavshack har kallat till extra bolagsstämma den 4 juni 2015 för att besluta om dessa emissioner och ytterligare information finns att läsa på bolagets hemsida www.mavshack.se.

27 maj 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lindén, VD, tel: 08-12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank