Mavshack publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2014

Detta är en sammanfattning av det tredje kvartalet 2014 som publiceras idag. Den kompletta rapporten över tredje kvartalet 2014 finns på http://www.mavshack.se. Tredje kvartalet 2014 i sammanfattning

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 20,9 mkr (0,8 mkr)
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 2,1 mkr (-3,3 mkr)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,5 mkr (-3,3 mkr)
· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,12 kr) 

Nyckeltal koncernen

  Q3 2014 Q3 2013 FY 2013 FY 2012
Nettoomsättning (tkr) 20 874 813 5 081 5 276
Balansomslutning (tkr) 46 114 13 798 15 393  8 827
Soliditet (%) 60 58 77 16
Nettoresultat per aktie före utspädning (kr) 0,02 -0,13 -0,53 -0,42
Nettoresultat per aktie efter utspädning (kr) 0,01 -0,12 -0,45 -0,39
Utestående aktier före utspädning 35 068 545 26 383 864 26 383 864 17 402 460
Utestående aktier efter utspädning 37 568 545 28 883 864 31 383 864 18 902 460


Väsentliga händelser under perioden
· Mavshack har, genom samarbetspartner Lozatech, tecknat samarbetsavtal med DZRV Radio Veritas Foundation (katolska kyrkan)
· Mavshack har genomfört en nyemission om 4 miljoner aktier
· Mavshack har utsett en ny ordförande, tillsatt en ny Kinachef samt en ny CFO
· Mavshack redovisar en fördubblad omsättning under kvartal 3 jämfört med kvartal 2
· Mavshack redovisar bolagets första kvartal med vinst

VD-kommentar
Under årets tredje kvartal har vi slutit flera framgångsrika avtal för offlineförsäljning i Indien och Filippinerna, vilket har haft en gynnsam effekt på Mavshacks omsättning som fördubblades jämfört med kvartal två. I och med detta visar Mavshack ett positivt resultat, vilket därmed blir det första kvartalet i bolagets historia som bolaget redovisar en vinst.

Bland offlinekampanjerna märks bl.a. den med Coca Cola i Indien och den katolska kyrkan i Filippinerna. Det senare samarbetet handlar om voucherförsäljning inför Påvens besök i Filippinerna i början av 2015.

Offlineverksamheten i sin helhet handlar i huvudsak om avtal som ger en effektiv distribution av Mavshack-vouchrar och därigenom ett ökat antal registrerade användare och prenumeranter, dvs. både ökad omsättning och exponering i viktiga målgrupper. Det är extra viktigt för Mavshack att få en bra exponering i den kommande julhandel som Mavshacks avtalsparter förbereder sig för.

Parallellt med offlinekampanajerna pågår ett intensivt arbete med att öka den rena onlineverksamheten, dvs. satsningar för att nå konsumenter direkt på nätet med långsiktiga prenumerationer som mål. Dessa har under kvartalet tredubblats och visar på en mycket viktig, och gynnsam utveckling för Mavshack där vi i nuläget ser den asiatiska diasporan i USA och Storbritannien som vår viktigaste målgrupp. Just nu pågår därför ett arbete med att förbereda ökade marknadsföringsinsatser för att nå just den målgruppen online på ett effektivt sätt.

Bolagets Kinasatsning har tagit fart på allvar under kvartalet och formerna för den kinesiska tjänsten ligger fast. Inom kort ligger den nya kinesiskspråkiga sajten uppe och förvärvet av kvalitetsinnehåll fortgår enligt plan.

Under kvartalet har vi också gjort en smärre omorganisation med syfte att renodla försäljnings-verksamheten och tillsatt en ny styrelseordförande, Christer Enqvist. Med sin försäljningsbakgrund och internationella nätverk kommer han att ge Mavshacks försäljningsorganisation värdefullt stöd och nya kontakter. Vi stänger kvartalet med över 1,3 miljoner registrerade användare och står fast vid det tidigare kommunicerade målet att nå 2 miljoner registrerade användare vid årets slut. Sammantaget är vi stolta över det gångna kvartalets arbete, gläds åt den ökade omsättningen och det positiva resultatet för tredje kvartalet.

Nästa rapportdatum:
Bokslutskommunikén för 2014 publiceras den 20 februari 2015.

Den fullständiga rapporten kan hämtas på www.mavshack.se

Stockholm den 17 oktober, 2014

Jonas Litborn, vd Mavshack 

För mer information kontakta
Jonas Litborn
President and CEO
[email protected]
+46 70 640 07 40

Marika Khodr
CMO
[email protected]
+46 70 640 68 83

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank