Mavshack noterar rekordförsäljning med över 1 miljon sålda abonnemang under fjärdekvartalet 2016

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totalt antal sålda abonnemang***
Oktober 10 894 73% 308 909
November 4 889 72% 342 865
December 3 893 72% 355 625
Totalt kvartal 4 2016 19 676 72% 1 007 399
Totalt kvartal 3 2016 15 258 83% 627 773
Totalt kvartal 2 2016 17 947 64% 341 358
Totalt kvartal 1 2016 47 152 69% 265 839
Totalt kvartal 4 2015 26 061 34% 106 236

*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang. Det ska noteras att olika prövotider erbjuds beroende på geografisk marknad.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. Avseende försäljning genom API integration med Telecom operatörer sker kvartalsvis avstämning i efterhand.

Mavshack sålde i december 355 625 abonnemang vilket resulterade i en total försäljning för fjärdekvartalet på 1 007 399 sålda abonnemang. Jämfört med tredje kvartalet 2016 (627 773) är detta en ökning med 60 %. Knappt 20 tusen nya abonnenter tillkom under det fjärde kvartalet varav 72 % var betalande abonnenter.

Merparten av försäljningen är hänförlig till sålda dagsabonnemang i Förenade Arabemiraten och Kuwait. Mest konsumerat under perioden har varit direktsändsport, framför allt volleyboll i form av Philippine Super Liga (PSL). Mavshack visar även basket i form av Philippine Basketball Association (PBA), men den är betydligt mer utsatt för piratsiter vilket Mavshack arbetar tillsammans med rättighetsinnehavaren för att stänga ner.

Mavshacks ambition är att fortsätta sin tillväxtstrategi, med lärdomar från 2016, genom att bredda sin närvaro, i första hand med lanseringar i Saudi Arabien, Oman och Qatar

4 januari 2017

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank