Mavshack nådde 23 000 betalda abonnemang under oktober

Under oktober nådde Mavshack totalt 23 422 betalda abonnemang. Detta är en ökning med över 16 000 betalda abonnemang jämfört med föregående månad. Mavshack fick under oktober nästan 10 000 nya abonnenter varav 34 procent var betalande. Antalet betalda abonnemang inkluderar såväl 1-dagars som 30-dagars abonnemang.

Månad Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totala antal betalda abonnemang (nya + återkommande)***
Juli 1 216 5% 195
Augusti 1 523 4% 272
September 10 601 16% 7 290
Totalt Q3 13 340 14% 7 757
Oktober 9 759 34% 23 422


* Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Inkluderar Basic abonnenter (de som gratis får till tillgång till ett begränsat utbud) och betalande Premium abonnenter.
** Andel av nya abonnenter som betalar för sina abonnemang. Resterande del registrerar sig för ett Basic abonnemang (gratis tillgång till begränsat utbud).
***Inklusive 1- och 30 dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt fler dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. 

Mavshack genomförde under månaden marknadsföringskampanjer tillsammans med telekomoperatörer i Mellanöstern, där bolaget ser den största tillförseln av nya abonnenter. TV-serier som #Jadine förblev de mest konsumerade titlarna på streamingtjänsten.

En vanlig försäljningsmetod inom streamingtjänster är att erbjuda gratisabonnemang, vad Mavshack kallar "Basic", under kortare tid i syfte att dessa abonnenter ska övergå till att betala för abonnemang. Såväl rekrytering av nya abonnenter som konverteringen av icke betalande abonnenter till betalande är centrala mått för att bedöma hur väl bolaget lyckas i sin marknadsföring och siffror som Mavshack följer för att justera sina aktiviteter. Totalt antal betalda abonnemang antyder hur den totala affären utvecklas. Det bör dock noteras att abonnentbasen inte är homogen, bland annat ingår såväl 1-dagars som 30- dagarsabonnemang i statistiken, varför man bör undvika att dra alltför långtgående slutsatser baserat på dessa siffror.

Därför väljer bolaget att redovisa hur många Basic abonnenter som är nya till Mavshack under perioden.

Mavshack planerar att framöver rapportera abonnemangsstatistik månadsvis.

3 november 2015

För mer information, vänligen kontakta:
VD Anders Lindén, telefon 08-12 45 17 90
[email protected]

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank