Mavshack - Marknadsuppdatering december 2018

24hTech

Faktureringen uppgick till 247.000 (600.000 - 2017) under månaden. Under månaden tecknades ett avtal om samarbete med videotechbolaget Vionlabs för att kunna inkludera deras tjänster i 24hTechs streamingplattform. Först ut är HomeTV som nu använder sig av smartare logik när kunderna får förslag på liknande titlar som de som redan sett. Företaget har skapat ett api för att säkert och smidigt kunna hantera innehållet från plattformen mellan 24hTech och Vionlabs.        

IPMovers

Under månaden uppgick faktureringen till 472.000 (500.000 - 2017). Under december hanterade IPMovers mavshack.com's livesändning av PSL helt på egen hand vilket frigör kapacitet för 24hTech samtidigt som vi utnyttjar resurserna i Indien bättre än tidigare. Under december månad har hyreskontraktet skrivits om för att bättre passa de behov IPMovers har nu och på sikt framöver. Rekryteringsläget är fortsatt pågående baserat på önskemål från våra svenska kunder. Vi har även fokuserat på att utveckla företagets kompetens inom Flutter för att kunna effektivisera vår framtida utveckling av iOS- samt Android-appar.

Mavshack Movies

Försäljningen uppgick till 88.202 st abonnemang (263.227 - 2017). Under månaden har fokus varit på teknik inom gruppen. Vi kommer bland annat att lansera en tvOS-app (AppleTV app) inom kort. Vi har fortsatt utmaning i att hitta samarbetspartners av god kvalitet gällande marknadsföring i våra kärnmarknader och har därför ej ännu startat någon större marknadsföringsinsats. Under månaden har vi även tecknat avtal om att erbjuda försäkringar som en mervärdestjänst till vår kunder. Försäkringen är avsedd att täcka anhöriga i Filippinerna. Försäkringen betalas av filippiner som bor och verkar utomlands. Intäkterna beräknas uppgå till ca 800.000 för månaden.

Stockholm den 23:a januari 2019

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:a januari 2019 kl. 08:55 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank