REGMAR

Mavshack ingår LOI om förvärv av 34,7 % av aktierna i sin samarbetspartner Horse Creek Entertainment AB

Mavshack AB har i dag ingått ett avtal med M6 Capital AB om att förvärva 34 712 000 aktier i Horse Creek Entertainment AB (HCE), motsvarande 34,7 % av aktierna i HCE. Köpeskillingen är satt till 1 krona samt övertagande av en fordran motsvarande 9 250 000 kr som M6 har på HCE.  Vid övertagandet ingår Mavshack AB en låneförbindelse med M6 där Mavshack åtar sig att betala tillbaka reversen till M6 Capital inom 24 månader. Räntan är satt till diskonto 2 % per år.

Mavshack har sedan lanseringen av bolagets streamingtjänst 2007 arbetat med HCE i olika former. HCE är med deras 1300 titlar ett av Sveriges största innehållsrättighetsbibliotek. Intäkterna kommer från flera olika plattformar, Itunes, SF-Anytime och Hometv.se. Mavshack kommer med sitt internationella nätverk aktivt bidra till digitalisering och internationalisering av HCE’s affär utanför Norden. I och med affären kommer Mavshack att engagera sig i att utveckla HCE’s affär och även börja erbjuda utvalda delar av HCE’s innehåll på mavshack.com.

Mavshack har arbetat nära HCE under en lång tid i olika konstellationer, jag ser fram emot att kunna bidra med att ytterligare digitalisera HCEs utbud och erbjuda det på flera plattformar.” säger Tommy Carlstedt vd Mavshack AB

Affären mellan M6 Capital AB och Mavshack avseende förvärvet av aktierna i HCE är avhängigt godkännande från de övriga aktieägarna genom en extra bolagsstämma i HCE och affären beräknas kunna genomföras inom fyra veckor. 

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e april 2022 kl. 16:50 CEST

Om Mavshack

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank