REGMAR

Mavshack ingår femårigt exklusivt licensavtal avseende filmrättigheter efter förlikning i tvist med Horse Creek Entertainment AB

Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") tillkännager idag att Bolaget har ingått ett femårigt licensavtal med Horse Creek Entertainment AB ("HCE") i vilket HCE upplåter totalt 800 filmrättigheter till Mavshack ("Avtalet"). Avtalet har ingåtts inom ramen för en förlikning med HCE, hänförd till den tvist som förelegat mellan parterna avseende Mavshacks krav mot HCE om betalning av fordran om 9,25 MSEK jämte upplupen ränta. Tvisten är genom denna förlikning nu avslutad.

Bolaget offentliggjorde den 31 december 2023 genom pressmeddelande att Bolaget gett in stämningsansökan till Stockholms tingsrätt gentemot HCE och dess styrelseledamöter med anledning av obetald fordran om 9,25 MSEK jämte upplupen ränta. Parterna har idag ingått ett förlikningsavtal och således återkallat målet från Stockholms tingsrätt.

"It is great to put this behind us and finally convert what was owed to us into something concrete which we can monetize and use to increase our revenues. We are very excited about the positive contribution this will make to our results going forward.", säger Anand Jhingan, CEO i Mavshack.

Inom ramen för förlikningen har parterna ingått Avtalet i vilket HCE, under en period om fem år, upplåter Video On Demand-rättigheter av filmtitlar enligt Avtalet ("Filmtitlarna") till sammanlagt minst 800 Filmtitlar till Mavshack. Upplåtelsen innebär en exklusiv rätt för Mavshack att tillgängliggöra Filmtitlarna via plattformarna YouTube eller motsvarande kanal under Google-plattformar som kan komma att ersätta YouTube, samt Bolagets hemsida, www.mavshack.com. HCE får under avtalsperioden inte upplåta rättigheter till Filmtitlarna till någon annan än Mavshack för dessa plattformar.

Initialt upplåts rättigheter till 227 Filmtitlar, varefter ytterligare Filmtitlar upplåts. Efter den 30 juni 2025 ska antal rättigheter till Filmtitlar som upplåts aldrig understiga 600. Under den totala avtalstiden ska HCE upplåta sammanlagt minst 800 Filmtitlar. Licensavgiften uppgår till cirka 9,8 MSEK och betalas av Mavshack till HCE genom kvittning av fordran mot HCE, således sker ingen kontant överföring.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2024 kl. 0915.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank