Mavshack har tillsatt Tommy Carlstedt som VD

Styrelsen för Mavshack AB har i dag tillsatt Tommy Carlstedt som VD. Tidigare VD Rainer David är nominerad till en styrelseplats i samband med vårens ordinarie bolagsstämma.

Tommy Carlstedt har en bakgrund från Swedbank där han haft olika ledningsbefattningar inom affärsutveckling, försäljning och digitala strategier. Under det senaste året har Tommy arbetat som konsult inom digitalförsäljning och strategi. Tommy har varit på Mavshack de senaste två månaderna för att bredda bolagens erbjudande och intäktsströmmar inom koncernen.

"Mavshack har alla möjligheter att bli en riktigt progressivt lönsamt företag inom digital underhållning. Mavshack har ett brett utbud av produkter som vi tänker visa marknaden. Vi ser just nu över hur vi ska presentera dessa för marknaden på bästa sätt och bredda vår affär ytterligare " säger Tommy Carlstedt

Rainier David kommer att arbeta parallellt med Tommy Carlstedt fram till årsstämman och därefter fortsätta arbetet att utveckla Mavshack från styrelsen.

"Min familj bor i Filippinerna och med långa och många resor har det blivit utmanande för familjelivet. Därför är jag väldigt glad att vi har hittat en lösning där Tommy Carlstedt tar över som VD medan jag fortsätter att leda Mavshack från styrelsen." säger Rainier David.

6 april 2017

För mer information vänligen kontakta
Styrelseordförande Tobias Fridman, Telefon 08 12451790
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 12:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank