REGMAR

Mavshack genomför riktad emission

Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 1 499 999,94 kr. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,18 kronor per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen de senaste 10 handelsdagarna har varit 0,17 kr vilket innebär att teckningskursen är satt med en premie på 5,89 % mot snittkursen för perioden. Totalt emitteras 8 333 333 aktier i Mavshack AB vilket innebär en utspädning av existerande aktieägare med 24,1 %.

Emissionen genomförs i form av en kvittningsemission där Mavshack kvittar existerande skulder som därmed konverteras till eget kapital. Mavshack minskar på så sätt skuldsättningsgraden för bolaget och stärker samtidigt balansräkningen.

Syftet med emissionen är att kvitta skulder och därigenom stärka bolagets balansräkning. Styrelsen har övervägt möjligheterna att genomföra en företrädesemission men har bedömt att kostnaderna för en sådan emission är för höga i relation till emissionens storlek. Genom en kvittningsemission kan bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt reglera skulder med positiv påverkan på bolagets balansräkning. Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är klara och tillräckligt starka och det därför ligger i både Bolagets och aktieägarnas intresse. Emissionen riktas till Craaford Capital Partners, Fortic Finans AB, Orsta Capital Partners, samt Citroq Capital AB.

Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer Mavshack AB ha 34 645 300 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 333 333,32 kronor från 1 052 478,68 kronor till 1 385 812 kronor.

För mer information kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790
[email protected]

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl. 18:45 CET.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank