REGMAR

Mavshack genomför riktad emission

Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att genomföra en riktad emission till Gunnar Mannerheim på 15 000 000 kr. Kursen på 0,10 kr är baserad på den viktade snittkursen under de senaste två veckorna har varit 0,09636. Totalt emitteras 150 000 000 aktier i Mavshack AB. Emissionen är avhängd godkännande från en extra bolagsstämma, den 25 april (se separat kallelse). När den extra bolagsstämman har godkänt emissionen och den registrerats kommer Mavshack AB ha 1 109 364 967 aktier. Utspädningen för existerande aktieägare blir totalt 13.5 %.

I samband med emissionen har Gunnar Mannerheim ingått ett 12 månaders “lock-up”-avtal på 75 000 000 av de nyemitterade aktierna. Ett “lock-up”-avtal innebär att aktierna kommer behållas under minst avtalad tid.

Gunnar har genom sitt bolag varit stor aktieägare i Mavshack tidigare och vi välkomnar honom tillbaka. Likviden från Gunnars investering skall primärt användas till att marknadsföra Shapp och Mavshack Live” säger Tommy Carlstedt, vd Mavshack AB

 “Jag har, som bekant, följt Mavshack under en längre tid och den resan som nu inleds med inriktning på flera unika liveshoppingprodukter är attraktivt för mig som en långsiktig investering. De produkter som Mavshack erbjuder på marknaden fyller tydliga behov som idag saknas och framtiden ser väldigt lovande ut för Mavshack med anledning av de leveranser som skett på sistone”; säger Gunnar Mannerheim om sin investering i Mavshack.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790 

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e april 2022 kl. 17:00 CEST

Om Mavshack

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm.  Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank