Mavshack förvärvar utvecklingsbolag i Indien

Mavshack har förvärvat ett indiskt utvecklingsbolag med 20 stycken utvecklare med kompetens inom streaming, appar, Virtual Reality och Cloudlösningar. Transaktionen sker genom förvärv av det svenska bolaget, IPMovers AB och dess helägda dotterbolag IPMovers IT Ltd.

Det råder stor brist på IT-utvecklingsresurser i Sverige och Mavshack har under året fått flera frågor om samarbete från kunder där resursbrist har inneburit att företaget varit tvunget att tacka nej. Under våren har Mavshack valt att placera delar av sin utveckling hos en underleverantör i Indien som Mavshack nu väljer att förvärva. IPMovers IT har förutom Mavshackgruppen, ett flertal svenska kunder där majoriteten av dem har omfattande fleråriga avtal.

"Som vi tidigare kommunicerat letar vi ständigt efter möjligheter till intäkter för Mavshack och därför känns det trevligt att vi kan presentera denna affär. Vi säkerställer tillgång på efterfrågad kompetens inom koncernen och även förutsättningar för fortsatt tillväxt inom affärsområdet IT-utveckling", säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack. "Vi har genom förvärvet en god grund att växa vidare från och ser framför oss en expansion av kunder och därmed också positiv effekt för såväl omsättning som resultat för koncernen tack vare den stora efterfrågan av IT-utveckling som råder i Sverige."

IPMovers AB och IPMovers IT omsätter i dagsläget ca 6 miljoner kronor på rullande 12 månader och genererar årligen ca 1 miljon kronor i vinst. Mavshack förvärvar IPMoversgruppen för 8,5 miljoner kronor, betalning sker med en riktad emission om 20 miljoner aktier till kurs 0,43 kr per aktie. Säljare är en grupp av investerare som företräds av Citroq Capital AB.

Styrelsen har valt att använda en del av det mandat som gavs vid föregående bolagstämma (5:e maj 2017) och emittera totalt 20 000 000 aktier som likvid för IPMovers AB till en teckningskurs om 0,43 kr. Teckningskursen har fastställts till 90 % av den genomsnittliga aktiekursen under de senaste 60 dagarna före emissionstillfället. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Mavshack till 219 999 998 och det registrerade aktiekapitalet till 22 000 000 kronor.

Stockholm den 28 november 2017

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e november 2017 kl. 08:55 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank