REGMAR

Mavshack förvärvar Å-data Infosystem AB

Mavshack AB ("Mavshack") och SpectrumOne AB  ("SpectrumOne") har ingått ett avtal där Mavshack förvärvar SpectrumOnes helägda dotterbolag Å-Data Infosystem AB. 

Å-data Infosystem AB värderas till 10 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis justerat för  normaliserat rörelsekapital. Köpeskillingen erläggs med kontant del och revers som säkerställs via pant i samtliga av Å-data Infosystems aktier. Tillträde sker idag.

Bakgrund och syfte med förvärvet är att ytterligare stärka Mavshacks IT-satsning, Itevo.

Å-Data Infosystem med sin verksamhet baserad i Västerås kommer att dels förstärka Itevos närvaro i Mälardalsregionen, dels bidra med nya produkter och kunder till Itevos redan starka kommunaffär. Å-Data omsätter cirka 7,7 miljoner på årsbasis och genererar cirka 2,1 miljoner om året i positivt resultat. Å-data kommer därmed att redan från tillträdet bidra med positivt kassaflöde till Itevo och Mavshack. Konkret innebär det att de tre rörelsedrivande bolagen inom Itevo kommer att bidra med ca 400.000 kronor per månad, till Mavshack, i positivt kassaflöde när de redan kommunicerade besparingarna inom Itevo slår genom på resultatet.

Å-Data infosystem AB är sedan många år tillbaka leverantör av egenutvecklat affärssystem till drygt 10 kommuner i Sverige. Verksamheten startades år 1984 och har sedan 2020 varit en del av SpectrumOne. Bakgrunden till att SpectrumOne väljer att sälja Å-Data är fortsatt fokus på  kärnaffären. Med Mavshacks utvecklingsresurser i ryggen kommer Å-Data att kunna vidareutveckla sina produkter och därmed säkra nya kundkontrakt.

Itevo är sedan tre år tillbaka Mavshacks satsning på hårdvarubaserad IT. Målsättningen är att bli hela Sveriges lokala IT-partner. I dagsläget finns verksamheten i Varberg, Karlstad och Stockholm. Affärsområden som Itevo täcker är affärssystem, hosting, IT-konsulting, telefoni och dokumenthantering framförallt riktat mot små och medelstora företag.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e oktober 2022 kl. 09:30 CEST.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank