REG

MAVSHACK - FÖRSLAG FRAMFÖRDA INFÖR MAVSHACK AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

Inför årsstämman i Mavshack AB (publ) den 5 maj har ett ägarkonsortium ("Ägarna") motsvarande 10,2 % av rösterna beslutat att till årsstämman 2023 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Ägarna föreslår att antalet styrelseledamöter ska utökas med en (1) person och således uppgå till fem (5) ledamöter. Aktieägarna föreslår omval av Rainier David, Jonas Löfgren samt nyval av Andreas Borg, Stephan Knowles samt Thomas Edselius. Alfredo Matta och Johan Eriksson har avböjt omval. Styrelsen föreslås vid det konstituerande styrelsemötet att välja ordförande. Ägarna riktar ett stort tack till Alfredo och Johan för sina betydande insatser under sin tid i styrelsen.

Ägarna har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede, förhållanden i övrigt, genomförd styrelseutvärdering och intervjuer med samtliga styrelsens ledamöter diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. För att ersätta de avgående ledamöterna har ägarna sett det som önskvärt att komplettera styrelsen med ledamöter med bred erfarenhet inom turn-around, teknologi, mjukvara, företagsledning, samt kommunikation.   

Andreas Borg har många års erfarenhet som entreprenör, investerare inom fastighets- och medtech-sektorn och med lång erfarenhet från flertalet turnaround-case inom ett brett spektrum av branscher.

Stephan Knowles är en teknikentreprenör med en framgångsrik bakgrund inom teknikindustrin. Han har varit involverad i flera spännande startup-företag och har en passion för innovation och teknologi. Stephan skulle kunna bidra med sin expertis inom teknik och innovation till Mavshack AB.

Thomas Edselius är en erfaren och framgångsrik ledare med bred kompetens. Han är skicklig på förändringsledning, strategiskt tänkande och planering, och är en analytisk och målinriktad ledare som brinner för att hjälpa kunder. Han är pålitlig, strukturerad och samarbetsvillig, och har förmågan att leda olika team mot gemensamma mål.

Ägarna bedömer att de föreslagna ledamöternas erfarenheter svarar väl mot önskvärda kompetensprofiler i styrelsen. Samtliga ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och även oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. Årsstämman kommer att hållas den fredagen den 5 maj 2023, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5 tr i Stockholm.

Stockholm 28 april 2023

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank