Mavshack förlänger teckningstiden för pågående emission till 13 juli

Med anledning av det nyligen ingångna avtalet om förvärv av 51% av Ambient Media har Mavshacks styrelse beslutat att förlänga teckningstiden för pågående s.k rättviseemission t.o.m den 13 juli samt handel med teckningsrätter till den 9 juli..

Styrelsen behöver bolagsstämmans mandat att emittera aktier för ovannämnda affär. Mavshack avser därför att kalla till bolagsstämma den 16 juli 2015 för att fatta erforderliga beslut.

Uppdaterade Villkor i sammandrag

Företrädesrätt
     Tre (3) befintliga aktier till teckning av en (1) ny aktie
Sista dag för handel med rätt till deltagande i nyemissionen
     9 juni 2015
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen
     11 juni 2015
Teckningstid
     15 juni 2015 till 13 juli 2015
Handel i BTA
     15 juni till dess att aktierna har registrerats hos Bolagsverket
Handel med teckningsrätter
     15 juni 2015 till 9 juli 2015

Fullständig information finns på www.mavshack.com samt på www.mangold.se

26 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Anders Lindén tel: 08-1245179

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank