Mavshack förändrar bolagsstrukturen

Mavshack AB (Mavshack) och First Rate Enterprise Development Ltd (FRED) har ingått ett aktieägaravtal beträffande hur Ambient International Ltd (Ambientmedia) ska kontrolleras. En del av avtalet innebär att Mavshack säljer 100 aktier (1 %) i Ambientmedia till FRED, vilket innebär att bolaget efter denna försäljning ägs till lika delar av Mavshack och FRED. Aktieägaravtalet innebär också att FRED har det bestämmande inflytandet i Ambientmedia.

Mavshack förvärvade 51 % av Ambientmedia från FRED i juli 2015. Förvärvet genomfördes genom en riktad emission om 20 miljoner aktier i Mavshack AB, vilket ledde till att FRED blev Mavshacks enskilt störste aktieägare. Ett resultat av förvärvet var att Ambientmedia blev en del av Mavshack gruppen och därför behandlats som ett dotterbolag genom att Mavshack fick bestämmande inflytande i Ambientmedia.

Förvärvet gjordes för att Mavshack skulle komma närmare Filippinska innehållsleverantörer och få tillgång till egen produktionsförmåga. Genom den goda lokala och kulturella kännedom som Ambientmedia innehar har Mavshacks bibliotek av innehåll anpassats och förbättrats avseende pris och kvalitet i förhållande till målmarknaden av filippiner runtom i världen. I dag med filippinska aktieägare och filippinska personer i bolagets ledning har behovet av bestämmande inflytande i Ambientmedia minskat, varför förändringen nu kan genomföras.

De 100 aktierna i Ambientmedia såldes för 575 000 SEK kontant och transaktionen är genomförd per dagens datum. Försäljningen värderar Ambientmedia till 57,5 miljoner kronor jämfört med 72,5 miljoner kronor vid förvärvstillfället i juli 2015. Differensen på 15 miljoner kronor redovisas som en nedskrivning av Goodwill i koncernen. I moderföretaget Mavshack AB kommer nedskrivningen om 7,6 miljoner kronor (51 % av 15 miljoner kronor) att redovisas som ett resultat från andelar i koncernföretag.

Genom att det bestämmande inflytandet i Ambientmedia övergår till FRED kommer Mavshack inte att konsolidera Ambientmedia i koncernredovisningen fortsättningsvis. I moderföretaget Mavshack AB kommer Ambientmedia att redovisas som aktier i intressebolag. Det bokförda värdet av Ambientmedia efter denna försäljning uppgår till 28,8 miljoner kronor.

20 december 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank