REGMAR

Mavshack effektiviserar organisationen

Styrelsen för Mavshack har fattat beslut om att genomföra en organisationsförändring efter förslag från VD. Förändringen innebär att dotterbolagen Recapture IT AB och IPMovers AB förvärvas av och fusioneras med YourIT AB.

Syftet med förändringen är att skapa en mer renodlad B2B-affär och samtidigt minskad administration i koncernen med färre operativa enheter. En initial skattning visar på att koncernen kan göra kostnadsminskning på närmare 1 MSEK på årsbasis genom denna förändring. YourIT blir en större enhet, med kontor i Varberg, Stockholm och Chandigarh, samtidigt som företaget blir en komplett IT-leverantör till privata företag samt offentlig verksamhet i Sverige.

Efter omorganisationen består koncernen av Mavshack AB (publ) med dotterbolagen Mavshack Movies, 24hTech och YourIT med dotterbolaget IPMovers IT LTD samt intressebolaget AmbientMedia i Filippinerna. Förändringen beräknas vara verkställd under kvartal 3 2020.

Stockholm den 15:e maj 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e maj 2020 kl 08:30 CEST

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT, YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se

Bifogade filer

Mavshack_Pressrelease.pdf

Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank