Mavshack bibehåller en hög försäljningsnivå och sålde 228 463 abonnemang under april 2017 samtidigt som biblioteket utökas med ljud- och e-böcker

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland
nya abonnenter**
Totalt antal sålda
abonnemang***
Februari 2 230 53% 251 679
Mars 733 73% 265 005
April 132 100% 228 463
       
Ack. kvartal 2 2017 132 100% 228 463
Totalt kvartal 1 2017 5 071 66% 820 370
Totalt kvartal 4 2016 19 676 72% 1 007 399
Totalt kvartal 3 2016 15 258 83% 627 773
Totalt kvartal 2 2016 17 947 64% 341 358

*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang. Det ska noteras att olika prövotider erbjuds beroende på geografisk marknad.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter. Avseende försäljning genom API integration med Telecom operatörer sker kvartalsvis avstämning i efterhand.

Under april månad tillsatte Mavshack AB ny VD, skrev avtal om ljud- och e-böcker på engelska samt beslutade oss för att genomföra vår första hackathon, Mav_hack 1.0, i juni.

Försäljningen för Mavshack Movies under april månad blev 228 463 abonnemang, vilket är ned något relaterat till de tidigare kommunicerade förändringarna i anslutningsprocesserna för kunder i mellanöstern. Av denna anledning har vi temporärt begränsat våra marknadsinsatser till dess integrationerna är klara och nytt registreringsflöde är på plats. Detta har medfört att antalet nya kunder varit lågt. Integrationen av fler telefonoperatörer till vår plattform är fortsatt högsta prioritet för Mavshack. Närmast på tur står redan kommunicerade Ooredoo i Kuwait, Oman och Qatar där integrationerna beräknas vara klara under maj månad.

Gällande ljud- och e-böckerna på engelska har vi selekterat ut ett hundratal av våra nyanskaffade titlar, som vi i dagsläget håller på att integrera vår plattform. Detta gör vi för att ge kunden ett ökat utbud av digital underhållning och därmed också skapa ett större värde för vår tjänst.

Vi fortsätter identifiera nya möjliga samarbeten där behov finns. AmbientMedia är vårt intressebolag i Filippinerna som arbetar med de senaste teknikerna gällande just videoproduktion. En av dessa tekniker är AR (Augmented Reality) som tros få stor påverkan för media i interaktion med smartphones framöver. Reklam kommer i allt större utsträckning framöver att vara videobaserad i framtiden och där vi vill vara en kostnadseffektiv och högkvalitativ partner. Marknaden för detta är i första hand Sverige där vi idag aktivt söker samarbetspartners. Vi vill bättre utnyttja de resurser som finns tillgängliga inom koncernen.

Mav_hack 1.0 kommer bli vår första hackathon där vi har för avsikt att ta hjälp av engagerade och utvecklingsinriktade talanger för att se de möjligheter som finns för Mavshack. Vi kommer självklart att erbjuda några konkreta utmaningar som handlar om ljud- och e-böcker samt streaming av video, men även lämna spelplanen öppen för ytterligare goda ideer. Vi ser givetvis med spänning fram mot den aktiviteten!

8 maj 2017

För mer information vänligen kontakta
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08:45 CET.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank