REGMAR

Mavshack avvecklar Filippinsk produktionsenhet och fokuserar på Zellma

Mavshack AB har sedan 2015, del-ägt och drivit ett produktionsbolag, Ambient Media, i Alabang utanför Manila i Filippinerna. Ambient Media har bedrivit verksamhet inom animering, musikproduktion och dubbning från en egen studio. Kunderna har främst kommit från Kina, USA och Indien.

På grund av Covid-19 restriktionerna under 2020 har försäljningen varit obefintlig. Detta i kombination med övriga restriktioner i Filippinerna har föranlett att Ambient Media Inc. har hamnat på obestånd och kräver stödåtgärder för att kunna klara sig genom pandemin. Baserat på den ovisshet som föreligger tills dess att marknaden kan öppna upp sig igen har Mavshack i samförstånd med Ambients övriga aktieägare beslutat att avveckla verksamheten i sin helhet.

För Mavshacks del medför försäljningen medför en resultateffekt för koncernen om minus 13,5 MSEK.

"Mavshack har valt att flytta vår produktionsenhet till Sverige och fokusera på produktion av Live-shopping, något som helt ligger i linje med styrelsens strategi för bolaget framåt"; säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack AB. "Det här skiftet innebär ingen förändring för mavshack.com där vi fortsatt kommer vara den största oberoende aktören inom Filippinsk streaming globalt."

Stockholm den 15:e december 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e december 2020 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Zellma AB, 24hTech International AB, Mavshack Movies AB och YourIT AB, Partner54 i Karlstad AB, IPMovers IT Ltd samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank