Mavshack AB meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 är stängd

Mavshack  informerar att nyttjandeperioden för de vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 ("TO 2"), som emitterades under 2021, är stängd. Nyttjandeperioden löpte fram till och med 20 maj 2022.

Innehavaren ägde rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie.

Mavshack tillfördes 122 519 kr i emissionen och registering har inletts hos Bolagsverket. Mavshack kommer efter att emissionen registrerats, ha totalt 1 109 736 418 st aktier. Innan emissionen fanns det 1 109 364 967 st aktier. Aktiekapitalet ökar med 37 145,10 kronor från 110 936 497,027 SEK till 110 973 642,127 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08-124 517 90

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm.  Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank