Mavshack AB har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av två företag

Mavshack har idag tecknat avsiktsförklaring om förvärv av följande två företag: IT-utvecklingsbolaget Recapture IT AB org.nr 559196-6261 ("Recapture") och IT-supportbolaget Your IT AB org.nr 556892-7072 ("Your IT"). År 2018 omsatte bolagen sammanräknat ca 21 miljoner kronor och redovisade ett resultat som totalt uppgick till ca 4,5 miljoner kronor. Bolagens verksamheter bidrar båda till att stärka upp den svenska organisationen för Mavshack AB.

Avsiktsförklaringen gällande förvärvet av Recapture tecknades 5 april 2019 och bolagen bedömer sig ha kommit långt i förhandlingarna för ett slutgiltigt avtal. Recapture har nyligen förvärvat utvecklingsbolaget Entella AB som efter ett misslyckat noteringsförsök i kvartal 2 - 2018 sålde inkråmet av bolaget efter att ha kämpat med finansieringen en tid. Mavshack kom i kontakt med Recapture för ett par månader sedan och ser stora fördelar i de många synergier som finns mellan bolagen. Recapture hyr i dagsläget ett antal utvecklare i Indien (av annan leverantör) och har stor erfarenhet av att projektleda uppdrag med utvecklingspersonal på distans. Utöver detta tillför bolaget tre personer, en säljare och två utvecklare, till den svenska organisationen vilket förstärker Mavshacks närvaro på den svenska marknaden. Recapture har idag ett flertal kunder, både på fasta serviceavtal och enskilda utvecklingsprojekt. Deras affär grundar sig på att sälja utveckling och projektledning på projektnivå vilket blir ett mycket gott komplement till Mavshacks dotterbolag IPMovers affärsområde inom uthyrning av utvecklingsteam och personal.

Avsiktsförklaringen med Your IT ingicks den 5 april 2019, även i detta fall bedöms förhandlingarna vara i slutskedet. Your IT är ett Varberg-baserat bolag som arbetar med IT-support, främst i västra Sverige, samt hosting via en egen serverhall i Varberg. Bolaget driver en verksamhet bestående av ett 15-tal anställda och en större mängd kunder. Även denna verksamhet innebär stora synergier med IPMovers då det ger en möjlighet att täcka upp en betydligt större geografisk del av Sverige med erbjudandet inom IT-support, samt möjlighet att vidareutveckla verksamheten inom sagda område i framförallt Stockholmsregionen. 

Stockholm den 5:e april 2019

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 12:00 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank