REGMAR

Mavshack AB genomför riktad emission

Mavshack AB's styrelse har baserat på mandat från ordinarie bolagsstämma den 30:e juni genomfört en riktad emission om 90 909 091 aktier till kursen 0,22 kr.

Emissionen tecknades av; Citroq Capital AB, Abara Equities Ltd., Nappilk Consulting AB Crafoord Capital Partners, Dividend Sweden AB, Pronator Invest AB, Montana Sweden AB.

Vilket tillför bolaget 20 000 000 kr innan emissionskostnader. Efter att emissionen är registrerad kommer bolaget att ha 659 364 967 aktier i bolaget. Emissionen innebär en utspädning av existerande aktieägare med 15,9 %.

Stockholm den 28:e augusti 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e augusti 2020 kl. 09:15 CEST

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, , Mavshack Movies och YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank