Mavshack AB förvärvar Recapture IT

Mavshack har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring kring förvärv av Recapture IT AB.

Mavshack tar nu det första av två steg i att förstärka sin svenska verksamhet med försäljnings och utvecklingsresurser.

"Genom expansion av vår svenska verksamhet skapar vi nu en större möjlighet till affärer och tillväxt inom flera av våra affärsområden." säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack. "Synergierna är stora inom koncernen och genom att samtidigt effektivisera processerna inom samtliga våra dotterbolag kommer förvärvet bidra till förbättrat kassaflöde och lönsamhet från första dagen."

Recapture IT AB omsätter, pro-forma, ca 6 miljoner kronor och genererar årligen ca 1,5 miljon kronor i vinst. Mavshack förvärvar Recapture IT för 6,5 miljoner kronor, inklusive kassa. Säljare är en grupp av investerare som företräds av Citroq Capital AB.

Styrelsen har valt att använda en del av det mandat som gavs vid föregående bolagstämma (14:e maj 2018) och emittera totalt 25 490 196 aktier som likvid för Recapture IT AB till en teckningskurs om 0,255 kr. Teckningskursen har fastställts till 90 % av den genomsnittliga aktiekursen under de senaste 30 dagarna före emissionstillfället. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Mavshack till 318 823 526 och det registrerade aktiekapitalet till 31 882 352,6 kronor.

Stockholm den 8:e april 2019

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 14:00 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank