REGMAR

Mavshack gör ny affär till ett värde av 2.2 MSEK

Mavshacks dotterbolag, Partner54 i Karlstad AB, som de senaste åren satsat stort på offentliga affärer, har tagit hem en ny kommunal affär av multifunktionsskrivare. Affären har ett värde på 2.2 MSEK, varav 1.5 MSEK under 2020 och resterande del sträcker sig över 4 år.

- Vi har som målsättning att utmana de större företagen i branschen och har byggt upp kompetens från flera nyckelpersoner vid anbudsarbetet, säger Patrik Lindgren, ansvarig för Mavshack Business Solutions and Support.

Sedan tidigare har dotterbolaget en rad av kommunala kunder. Där finns Örebro kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun, Hallsbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Laxå kommun, Askersunds kommun, Ljusnarsbergs kommun, Sjöbo kommun samt Helsingborgshem.

- Vi vet att affärsprocessen mot offentlig sektor ser annorlunda ut och arbetar strukturerat och genomarbetat med att i analysfasen säkerställa att det tilltänkta erbjudandet verkligen tillför kundnytta. Vidare inkluderar vi leverans samt förvaltningsprocess redan i anbudsförfarandet, säger Jonas Andersson, anbudsansvarig, Partner54.

Stockholm den 16:e oktober 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16:e oktober 2020 kl. 14:15 CEST

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, Mavshack Movies, YourIT och Partner54 samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank