REGMAR

Kvartalsrapport 3 2020

Kvartal 3 2020

  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 8,5 MSEK vilket är en ökning med 42% från 5,9 MSEK mot samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 (-2,5) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -21,0 (-8,7) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till ca 1,4 (4,9) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick under perioden till ca 5,7 (5,3) MSEK.

Januari - september 2020

  • Rörelsens intäkter för januari - september var 27,7 (17,1) MSEK. Detta ger en ökning med 71%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,3 (-9,1) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -46,0 (-26,2) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till ca 4,5 (7,8) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick till ca 20,2 (8,7) MSEK.

Partner54 förvärvades under andra kvartalet 2020 och ingår inte i jämförelsetalen från föregående år. I augusti 2020 fusionerades Mavshacks dotterbolag Recapture IT AB och IPMovers AB med YourIT AB. Efter fusionen består Mavshack av sex rörelsedrivna bolag: 24hTech International AB, Mavshack Movies AB, YourIT AB, IPMovers IT LTD, Partner54 i Karlstad AB samt AmbientMedia International AB.

VD har ordet

Kraftfull tillväxt genom förvärv skapar en 71%-ig ökning av intäkterna för Mavshack mot föregående år. Fortsatt tillväxt genom förvärv av Zellma och Partner54.

Alltsedan jag började på Mavshack har jag haft en kontinuerlig vilja att säkerställa innehåll på eller via vår streamingplattform. Redan i samband med förvärvet av AmbientMedia i Filippinerna har det funnits en tanke på och ambition om att skapa och äga innehåll för att bredda vår kedja av affär inom streaming och underhållning. För att stärka vår produktionskompetens initierade vi därför två projekt med syftet att skapa produktionskapacitet för distribution via vår plattform. Det ena var förvärv av dotterbolagen till Nexar Group och det andra var projektet Zellma.

Efter det att jag och mina kollegor har lagt en betydande mängd tid under kvartalet åt att genomföra Due Diligence med ambition att förvärva dotterbolagen till Nexar. Vi hade i avsiktsförklaringen angett ett indikativt pris på 8 MSEK. Under processen letade vi efter de värden som vi förväntade oss att finna, men kom tyvärr fram till att vi inte kunde motivera värdet och därför valde vi att inte genomföra affären.

Parallellt med Nexar-affären har jag arbetat intensivt med uppstart av Zellma, vilket är Mavshacks nya retailtainmentprojekt. Det handlar om nästa nivå av livestreamad shopping, där vi kommer erbjuda företag en professionell produktionsmiljö i kombination med streaming och mjukvaruutveckling, något vi kan sedan mer än 10 år tillbaka. Vi har i och med förvärvet fått nya kollegor genom Pål Burman och PA Gullö som fortsätter driva Zellma hos oss. Pål är en erfaren ledare som bland annat drivit Proactive Gaming, som utsågs till årets Supergasellföretag för sin tillväxt av DI 2012. PA har mångårig erfarenhet såväl framför som bakom kameran från internationella event och svenska tv-produktioner. Vi kommer med gemensamma krafter att lansera Zellma i januari 2021. Vi har påbörjat rekrytering av säljare och personal med produktkompetens till Zellma under Q4.

Vi genomförde förvärvet av Partner54 i Karlstad AB enligt plan i början av sommaren. Efter sommaren tog vi nästa steg i processen att renodla vår affär genom att minska antalet dotterbolag inom gruppen. Därför fusionerade vi IPMovers AB (med dotterbolaget IPMovers IT Ltd) samt Recapture IT i YourIT AB.

I samband med fusionen inleddes diskussionen med att hitta ett attraktivt arbetssätt för det vi kallar Mavshack Business Solutions and Support. Det vill säga all vår verksamhet som syftar till att underlätta, stötta och säkra våra kunders verksamheter med hänseende till IT. Vi har som nästa steg utsett Patrik Lindgren till ansvarig för verksamheten där vi arbetar med kunder över hela landet med utgångspunkt från Mavshacks kontor i Stockholm, Karlstad, Varberg och Örebro. Inom denna enhet rekryteras flertalet säljare med placering på våra kontor runt om i landet.

Efter ett längre uppehåll har vi äntligen fått igång marknadsföringsapparaten för mavshack.com. Kampanjerna kom igång i september och hittills har vi fått in runt 9000 nya kunder, primärt i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.

Vi ser med stor förhoppning fram emot att se hur utvecklingen blir för de kampanjerna och även för de övriga affärsområdena inom gruppen. Framtiden ser onekligen spännande ut.

//Tommy Carlstedt

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för räkenskapsår 2020, publiceras den 26 februari 2021.

Stockholm 30 oktober 2020

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e oktober 2020 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot IT och digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, Mavshack Movies, Your IT, Partner54 samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank