Marknadsuppdatering oktober 2018

24hTech

Faktureringen uppgick till 570.000 (0 - 2017) under månaden. Den stundande Norgelanseringen för HomeTV samt uppdatering av mavshack.com's webplattform har sysselsatt företaget. Tid har även lagts på att förfina enkoderingen av film så att processen blir bättre och så småningom ännu mer automatiserad och på att utveckla admin-systemet ytterligare så att produkten blir mer levande för våra kunder. Ett pågående arbete att flytta hanteringen av live-sport event från 24hTech i Stockholm till IPMovers i Indien har påbörjats i syfte att mer effektivt utnyttja koncernens resurser.

IPMovers

Under månaden uppgick faktureringen till 482.000 (0 - 2017). Under oktober har befintliga kunder använt resurserna enligt plan. Vi har ökat antalet resurser kopplat till kundbehov med 5 personer under oktober. De kompetenser våra nyrekryterade anställda har är bland annat iOS, Android och Python. Vi är fortsatt i ett rekryteringsläge av IT-resurser i Indien tack vare att våra kunders behov ökar.

Mavshack Movies

Försäljningen uppgick till 109.041 st abonnemang (334.034 - 2017). Tjänsten fortsätter utvecklas av 24hTech för att hela tiden ligga i framkant av vad som förväntas av en global streamingtjänst. I slutet av månaden inleddes PSL (filippinsk live-volleyboll) vilket genererar ett stort intresse bland vår målgrupp. Vi har investerat tid i att se över tjänstens utbud de senaste månaderna och planerar att uppdatera innehållet på plattformen inom kort. Intäkterna beräknas uppgå till ca 900.000 för månaden.

Stockholm den 19:e november 2018

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19:e oktober 2018 kl. 10:30 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank