Marknadsuppdatering november 2018

24hTech

Faktureringen uppgick till 301.000  (0 - 2017) under månaden. Fokus har varit på HomeTVs stundande Norgelansering. Vidare har även det grafiska gränssnittet för mavshack.com uppgraderats. 24h Tech fick sin tredje kund på sin egenutvecklade streamingplattform under perioden, slikflix.com, vars streamingtjänst kommer lanseras under första kvartalet 2019. Affären innebär att 24hTech ska hantera lagring, distribution, utveckling av front och backend samt hantera betalningsflöden för splitflix.com. Faktureringen kommer igång under under första kvartalet.

IPMovers

Under månaden uppgick faktureringen till 472.000 (0 - 2017). Under november har vi jobbat med att sänka de fasta kostnaderna i Chandigarh genom att bland annat skapa en mer ändamålsenlig lokal. Samtidigt pågår uppskalning av verksamheten och vi kan välkomna 3 nya resurser välkomna till IPMovers IT. IPMovers har under november lanserat en marknadskampanj i Sverige för att hitta ytterligare kunder till både de svenska och indiska verksamheterna.

Mavshack Movies

Försäljningen uppgick till 92.400 st abonnemang (263.227 - 2017). Samtidigt som mavshack.com uppdaterats pågår intensiva förhandlingar om ytterligare relevant innehåll. Vi har medvetet valt att avvakta med nya kampanjer tills dess att det nya innehållet är på plats. Intäkterna beräknas uppgå till ca 770.000 för månaden.

Stockholm den 18:e december 2018

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e december 2018 kl. 09:30 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank