Marknadsuppdatering juli 2018

24hTech - Utveckling och drift av PPV-event

Faktureringen för 24hTech uppgick till 233 000 kronor (0 - 17). Under månaden ansvarade företaget för utveckling av Pay-per-View tjänsten och streamade även boxningsmatchen. Arbetet blev framgångsrikt och vi kan konstatera att vi klarar av live-event med global distribution. Sändningen via satellit och konverteringen till streaming avlöpte problemfritt med nöjda kunder. Tekniken är uppdaterad för framtida live-event och vi finns tillgängliga för nya uppdrag. Semestertid hade påverkan på utvecklingsinsatserna vilket medförde att intäkterna inte nådde den nivå vi sett tidigare månader.

IPMovers - Rekrytering i Sverige

Faktureringen för IPMovers uppgick till 455 000 kronor (0 - 2017) under månaden. Vi har rekryterat en projektledare i Indien för framtida projekt inom IT-utveckling. Vi ligger även i ett skede där vi rekryterar säljare av koncernens produkter och tjänster i Sverige.

Mavshack Movies

Försäljningen uppgick till 115 163 abonnemang under månaden (190 354 - 2017). Försäljningen av PPV-abonnemang gav ringa intäkt till Mavshack baserat på affärsupplägget med GMA International, där vi undgick fast premie för rättigheterna mot en lägre del av intäkterna. Den största anledningen till att vi genomförde eventet var att visa på vår tekniska kompetens genom "proof of concept" för att inleda relationen med GMA International för framtida samarbete. Beräknad intäkt från försäljningen på plattformen under juli är ca 900 000 kronor.

16:e augusti 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt, 08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16:e augusti 2018 kl. 10:00 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank