Marknadsuppdatering december 2017

För att på ett tydligare sätt beskriva den senaste månadens utveckling inom hela Mavshack gruppen kommer månadsuppdatering att byta skepnad. December 2017 är den första av sitt slag och kommande uppdateringar levereras efter aktuell månads utgång.

24hTech - Positivt resultat 2017

24hTech står inför sin första lansering av en internationell streamingplattform till extern kund och just nu testas allt inför lanseringen som kommer ske inom snar framtid. De uppdrag 24hTech har haft under december månad har genererat en fakturering som överstiger 660.000 kronor (0 kronor, -16) med positivt resultat. Under föregående år har ingen extern fakturering funnits då 24hTech tidigare enbart jobbat internt mot Mavshack Movies.

IPmovers - Nya långsiktiga samarbeten initierades under Q4

IPmovers har fortsatt arbeta med de långsiktiga IT-konsultuppdrag som fanns vid tidpunkten för förvärvet av bolaget. Faktureringen för IPmovers har överstigit 500.000 kronor under december månad med positivt resultat. IPmovers tillväxt kommer huvudsakligen ske i Indien där vi har etablerad infrastruktur för ytterligare anställda.

Mavshack Movies - Ökad försäljningen med 34% under 2017

När vi sammanställer försäljningen från 2017 konstateras att Mavshack Movies ökat försäljningen av abonnemang med 34% mot 2016. Ca. 3.000.000 abonnemang (2.240.000 - 16) såldes under året. Framöver så kommer fortsatt expansion på nya marknader vara prioriterat för Movies så vår tjänst finns tillgänglig i fler länder via våra framgångsrika TelCo- samarbeten.

"Vi lämnar 2017 och går in i 2018 med ett väldigt bra utgångsläge. Jag är glad över det vi åstadkommit under 2017 och ser fram emot ytterligare affärer under kommande år", säger Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB.

10 januari 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10:e januari 2018 kl. 08:55 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice- tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR- produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank