Marknadsuppdatering augusti 2018

24hTech

Faktureringen för 24hTech uppgick till 567 000 kronor (0 - 17). Under månaden förbereds inför Norgelanseringen för HomeTV samt utveckling av tjänsten för den svenska marknaden för att få en bättre kundupplevelse. Utveckling av mavshack.com's tjänst har pågått kontinuerligt.

IPMovers

Faktureringen för IPMovers uppgick till 593 000 kronor (0 - 2017) under månaden. Två nya avtalskunder har tillkommit under månaden där verksamheten beräknas komma igång under Q4. Ordervärdet på dessa kontrakt är 1.5 MSEK över 2 år.

Mavshack Movies

Försäljningen uppgick till 104 920 abonnemang under månaden (223 671 - 2017). Under augusti månad har försäljningen påverkats negativt av att det inte spelats några PSL- matcher. Beräknad intäkt från försäljningen på plattformen under juli är ca 820 000 kronor.

"I halvårsrapporten framgår det att koncernens verksamhet är kassaflödespositiv för första gången, nu ska vi lägga fokus framåt på tillväxt för mavshack.com och sättet vi gör det på är att intensifiera marknadsföringen på de marknader där vi ser störst potential. Den 100% garanterade företrädesemissionen ger oss möjlighet att återigen marknadsföra tjänsten för framtida tillväxt."; säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack AB (publ).

14:e september 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt, 08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:e september 2018 kl. 08:55 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank