Marknadsuppdatering april 2018

24hTech - Drift och utveckling av plattform

Faktureringen för 24hTech uppgick till 301 000 kronor (0 - 17). 24hTech driver fortsatt enligt avtal Mavshacks streamingplattform för kunds räkning. Företagets andra kund, mavshack.com, har under månaden fått funktionella och grafiska förbättringar genomförda i syfte att lansera Mavshack 2.0 inom kort. Den förbättrade tjänsten kommer vara uppdaterad för att bättre motsvara kundernas framtida krav och förväntan. 24hTech har även utvecklat ett eget admin-system för hantering av film och tv-serier i plattformen. Admin-systemet innebär en ökad automatisering och minskar belastningen av personella resurser, det medför även att kunder till 24hTech själva kan hantera bilder, metadata och uppladdning av titlar. Streamingplattformen inklusive admin-systemet blir på så sätt en tjänst som till större del kan hanteras av kunderna själva, vilket frigör resurser för 24hTech.

IPMovers

Faktureringen för IPMovers uppgick till 576 000 kronor (0 - 2017) under månaden. Vi fortsätter söka samarbetspartners där vi kan bidra med kvalificerad kompetens inom IT- utveckling. Appar och AR/VR-lösningar är några av kompetenserna företaget besitter. Under månaden påverkade påsk företagets försäljning och intäkter.

Mavshack Movies - Nya marknadssamarbeten initierade

Försäljningen uppgick till 147 187 abonnemang under månaden (228 423 - 17). Under månaden har nya samarbeten om marknadsföring initierats samtidigt som amerikanska filmer har börjat lanseras på plattformen i syfte att utveckla tjänsten för kunderna. Beräknad intäkt från försäljningen är ca 1 060 000 kronor.

"Framstegen vi gör i vår egenutvecklade streamingplattform kommer generera mervärden för kunderna. Jag är mycket nöjd över att vi skapat förutsättningar för våra kunder att hantera tjänsten allt mer på egen hand, vilket ligger helt i linje med den digitaliseringsprocess som just nu sker i näringslivet. Genom att välja 24hTechs lösning kommer nuvarande och framtida samarbetspartners ha större möjlighet att själva kunna välja utseende och innehåll på sin streamingtjänst än tidigare, säger Tommy Carlstedt, VD på Mavshack."

15:e maj 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt, 08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e maj 2018 kl. 08:55 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank