REG

Korrigering av felaktig tabell i bokslutskommuniké

I bokslutskommunikén från Mavshack AB (publ) som publicerades kl 08.45 ovanstående datum fanns en felaktig siffra med i tabellen för kassaflödet. Siffran -19.000.000 hänförlig till posten "Avyttring/Förvärv av dotterbolag" fanns felaktigt med vid redovisningen av kvartal 4 och skulle enbart inkluderas i kvartal 2. De korrekta tabellerna finns redovisade på sidan 6 (Kvartalstabell - Koncernen) samt sidan 9 (Kassaflöde - Koncernen).

Den korrigerade bokslutskommunikén finns att hämta på: https://investor.mavshack.com/finansiella-rapporter/

Stockholm den 26:e februari 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT, YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank