Kompletterande information för dig som är innehavare av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner

Här kommer en lathund för dig som innehar teckningsoptioner Mavshack TO 1 SE0007331558 som ligger i depå hos förvaltare. För direktregistrerade värdepapper så finns blankett på hemsidan. Här nedanför finner du en sammanfattning hur du som innehavare går tillväga hos din förvaltare. Vid eventuella oklarheter rekommenderar Mavshack att du själv tar kontakt med din bank/mäklarhus för ett klargörande om exakta rutiner som gäller för just dem.

Kort om villkoren

En (1) innehavd teckningsoption Mavshack TO 1 SE0007331558 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,50 SEK per aktie

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till och med 29 december 2015. Efter tilldelning verkställs teckning 30 september 2015, 30 november 2015 och 29 december 2015.

Till de som istället önskar handla med sina teckningsrätter vill Mavshack påminna att sista dag för handel är den 23 december 2015.

Instruktioner från banker och mäklarhus

Vänligen observera att om du avser utnyttja teckningsoptionerna den 30 september eller 30 november, d.v.s. innan sista teckningstillfället den 29 december, bör du kontakta din bank/mäklarhus och informera om att så önskas. Anledningen till detta är att flertalet förvaltare endast har rutin för utnyttjande av teckningsrätter vid teckningsperiodens slut.

Avanza
- Om du innehar teckningsoptioner så lägger vi upp ett meddelande på hemsidan under Mina sidor > Erbjudanden där kunden kan klicka i sitt svar för att teckna aktier. Erbjudanden läggs upp i samband med teckningsperioden. Om du önskar konvertera till den 30 september respektive den 30 november loggar du in på din depå och skickar ett meddelande till Avanza support och meddelar detta.

Handelsbanken
- Blanketten (Anmälningssedel för utnyttjande av teckningsoptioner (TO 1) i Mavshack AB) ska fyllas i och i första hand skickas till Mangold. Dock går det att skicka den till sitt Handelsbankskontor och vi skickar den vidare till Mangold.

Nordea
- Anmälningssedel för utnyttjande av teckningsoptioner (TO 1) i Mavshack AB ska fyllas i och skickas till ditt bankkontor/bankkontakt.

Nordnet
- Vanligtvis lägger vi ut ett erbjudande i slutet av teckningsperiodens löptid, vilket brukar vara två-tre veckor innan teckningsoptionen förfaller. Det med utgångspunkt att man kan konvertera till lägre kurs än vad aktien handlas i vid tillfället. Vid vidare funderingar kan du kontakta [email protected]"

SEB
- SEB skickar ut informationsbrev i samband med slutförfall av teckningsoptioner, dvs. när perioden förfaller. På slutförfallsdagen lämnar vi till emissionsinstitutet en sammanställning på hur många TO SEBs kunder vill utnyttja för att köpa aktier. Vi går alltså inte ut med brev om teckningsoptionen kan utnyttjas under ett helt år eller liknande, utan enbart i slutet.

Swedbank
Swedbank uppmanar sina kunder att kontakta sitt lokala bankkontor.

Informationen ovan kommer direkt från respektive förvaltare och Mavshack friskriver sig allt ansvar kring uppgifternas validitet.

Mer information och anmälningssedel finns via länken nedan http://investor.mavshack.com/se/aktien/teckningsoption-to1/

22 september 2015

Kontaktt:
Anders Lindén, +46 8-124 517 90
CEO

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på OMX Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank