REG

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 7 september 2022. Totalt var 237 409 672 röster av 1 109 736 418  (21,39 %) närvarande.

Nedan beslutades av stämman:

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Extra bolagsstämman beslutade, i syfte dels att kunna genomföra föreslagen emission enligt nedan, dels att täcka förluster i bolagets balansräkning, att minska aktiekapitalet med 58 483 109,5556 kronor för täckande av förlust. Minskning sker utan indragning av aktier.

Beslut om riktad emission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade, efter beslut om minskning av aktiekapitalet, om nyemission på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ökas med högst 9 933 000 kronor genom en nyemission av högst 210 000 000 aktier.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma M6 Capital AB (85 000 000 aktier), Fortic Finans AB (75 000 000 aktier), Crafoord Capital Partners AB (30 000 000 aktier) och Orsta Capital Partners AB (20 000 000 aktier).

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 5 öre per aktie.

Protokoll från extra bolagsstämma kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank