REG

Kommunike från extra bolagsstämma

Extra årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2022. Totalt var 111 525 238 röster av 959 364 967  (11,62 %) närvarande.

Nedan beslutades enhälligt av stämman:

  • Beslut om godkännande av styrelsens förslag om riktad emission till Gunnar Mannerheim på 15 000 000,05 kr. Antal nyemitterade aktier, efter registrering, kommer att vara 150 000 000 till kursen 0,10 SEK. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen motsvarar en volymvägda genomsnittlig kursen för Bolagets aktie under två veckor fram till och med den 4 april avrundad uppåt för att inte understiga aktiens kvotvärde. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
  • Bolaget har innan registrering av emissionen 959 364 967 aktier och 1 109 364 967 aktier efter det att Bolagsverket registrerat emissionen.

Protokoll från extrastämma kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank