REG

Kommuniké från årsstämma i Mavshack AB

Idag den 13 maj höll Mavshack AB årsstämma. Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2023 ska ingen utdelning ske.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
  • Stämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra stycken, inga suppleanter.
  • På stämman beslutades att godkänna förslaget om ett arvode på 100 000 kronor per ledamot.
  • Stämman godkände styrelsens förslag att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.
  • Stämman beslutade om omval av Andreas Borg, Jonas Löfgren, Rainier David samt Thomas Edselius. Andreas Borg valdes till ordförande. Stephan Knowles avböjde omval.

Stockholm 13 maj 2024

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790
[email protected] 

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank