Förtydligande av kommunikation gällande teckningsoptioner

I Mavshacks kallelse till årsstämman den 29 april, 2015 finns det en punkt angående en emission av teckningsoptioner till en kurs om 3,96 kronor. Bolaget önskar förtydliga att utfärdandet av dessa optioner utgör, tillsammans emissionslikviden, en köpeskilling för förvärv av IP-rättigheter till filmer och TV-serier.

Betalningen för dessa rättigheter är fördelade på tre trancheringar som aktiveras när avtalade försäljningsmål uppnås för de förvärvade IP-rättigheterna. För att samtliga teckningsrätter ska tas i bruk erfordras en försäljning på över 5 miljoner USD av de förvärvade IP-rättigheterna.

13 april, 2015

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

Bifogade filer

mavshack_press_150413.pdf

Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank