Förslag till styrelse för Mavshack AB

Huvudaktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter vid Mavshack AB’s årsstämma

Mavshacks huvudägare föreslår att följande ledamöter väljs till styrelsen under bolagsstämmans punkt 10.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) samt att en (1) suppleant utses.

Omval av styrelseledamöter

Omval föreslås av styrelseledamöterna Rainer David, Alfredo Matta, Johan Eriksson

Nyval av styrelseledamot

Till ny styrelseledamot föreslås Jonas Löfgren

Nyval av styrelsesuppleant

Till styrelsesuppleant utses Ragnar Krefting (tidigare ordinarie styrelseledamot)

Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande Rainier David

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolaget, Mavshacks, hemsida, www.mavshack.se 

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Om Mavshack 

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank