REGMAR

Flaggningsmeddelande Mavshack AB

Det har idag kommit till bolagets kännedom att Mavshack Zellmas COO, PA Gullö, har förvärvat aktier och därmed hamnat över tröskelnivån för flaggning i Mavshack AB (publ). PA Gullö har genom bolag förvärvat 40 000 000 aktier i Mavshack AB och äger därmed totalt 70 000 000 aktier privat och genom bolag, dvs. 10 % av kapital och röster i bolaget.

"Jag har under största delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med Live-produktioner av världsklass inom sportvärlden. Med min erfarenhet av Live-produktion och Mavshacks erfarenhet från produktion och distribution kommer vi att lansera en fantastisk kundupplevelse inom Mavshack Zellma efter årsskiftet. Den samlade erfarenheten i Mavshacks team är långt större än de flesta konkurrenterna på marknaden", säger PA Gullö

"Att PA Gullö, genom ägarskap, har kommit att bli en stark del av Mavshack på så kort tid ser vi som ett kvitto på att satsningen, på att utveckla Live-shoppingupplevelsen tillsammans med PA Gullö och resten av teamet, är helt rätt" säger Jonas Litborn i en kommentar till PA Gullös förvärv.

Totalt finns det 699 364 967 aktier i Mavshack AB

Stockholm den 18:e december 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e december 2020 kl. 09:30 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Zellma AB, 24hTech International AB, Mavshack Movies AB och YourIT AB, Partner54 i Karlstad AB, IPMovers IT Ltd samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se

Bifogade filer

Mavshack_pressrelease.pdf

Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank