REGMAR

Flaggningsmeddelande Mavshack AB

I och med att den riktade emissionen (se separat pressmeddelande) till Gunnar Mannerheim nu är registerad har Gunnar därmed hamnat över tröskelnivån för flaggning i Mavshack AB (publ). Gunnar Mannerheim äger 160 000 000 aktier i Mavshack AB, dvs. 14,4 % av kapital och röster i bolaget.

Totalt finns det 1 109 364 967 aktier i Mavshack AB.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e maj 2022 kl. 13:45 CEST

Stockholm den 4:e maj 2022
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

VD Tommy Carlstedt

Telefon 08 12451790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank