REGMAR

Delårsrapport för tredje kvartalet (jul-sep) 2022

Kvartal 3 2022 

 • Nettoomsättning för kvartal tre var 8,0 (9,9) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 8,7 (10,1) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,1 (-9,0) MSEK.
 • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,8 (-7,2) MSEK

Sammanfattning av första nio månaderna 2022

 • Nettoomsättningen för årets första nio månader var 31,9 (38,6) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för årets första nio månader var 34,5 (48,6) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -27,7 (-24,6) MSEK.
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -21,3 (-19,1) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2021.

Urval av händelser under första nio månaderna 2022

 • SASSE Sustainability group valde Mavshack Studio för andra året i rad.
 • live lanserades.
 • Avtal tecknas med Centas Konferens-TV AB, EKPR, Himla.
 • Mavshack producerade liveshopping för Polarn och Pyret, Happy Green, Rädda Barnen och GB Glace tillsammans med Bonnier News.
 • in lanserades, vilket är en videobaserad e-handelsplattform för den indiska marknaden.
 • Shapp - Next Gen Shopping Experience introducerades på marknaden (shapp.io).
 • Förvärv av aktier i Horse Creek Entertainment.
 • Lansering av itevo.se.
 • Producerar live-event för Orkla Care - L300.
 • Shoppingappen SHAPP! - Fler än 18.000 användare har laddat ned appen.
 • Mavshack producerade program för Kry tillsammans med Bonnier News.
 • Steam hotel satsade på liveshopping med Mavshack.
 • Jacob Sachs anställdes som CFO

Urval av händelser efter första nio månaderna 2022

 • Mavshack förstärker Itevo genom förvärv av Å-data Infosystem AB i Västerås.
 • SHAPP! inleder lanseringskampanj i Indien

VD har ordet

Under årets första nio månader har jag fokuserat på Mavshacks satsning på IT-konsulting och produktförsäljning, Itevo. Tillsammans med kollegorna har vi vänt bolagen till lönsamhet från augusti månad. Itevos affär blir nu ännu bättre i samband med att vi välkomnar Å-data Infosystem till gruppen. I samband med förvärvet av etableras Itevo i Västerås och Tony Selin tar över som operativ chef för IT-verksamheten.

Mavshack Live har under året lagt stora resurser på att färdigställa live-plattformen och nu efter sommaren har flera aktiviteter genomförts där sändningarna med Kry är värda att nämna. Charlotta Wågert och hennes team bearbetar marknaden löpande, där liveshoppingteamet bland annat haft flera frukostseminarier på Mavshacks kontor i Stockholm. Företagen som deltagit består av allt från små till stora bolag och deltagandet har varit en kombination av fysisk närvaro, men även digitalt. Det var över 100 deltagare på den senaste frukosten. Intresset finns helt klart och Mavshack ser fram emot att kunna presentera flera nya kunder under hösten/vintern. För anmälan till framtida event kan spontananmälan göras till: www.mavshack.live/frukost/ 

Just retoriken kring liveshopping som begrepp är intressant och kan i vissa fall vara svår att ta till sig. Jag ser nämligen att videoformat, via Mavshacks app, passar alla företag. Den tjänst Mavshack Live skapat är lika lämplig för lanseringar, kampanjer, informationsträffar, livesända sportevent som för shopping. Mavshacks kunder kan själva välja sin "call to action" (CTA/vad som ska hända när du trycker på knappen) och vi är gärna delaktiga i processen kring hur vi målsätter och driver det digitala eventet gemensamt. 

Det sker även stora saker för SHAPP!. I dagsläget har vi fler än 18.000 nedladdningar via AppStore och det finns flera hundra filmklipp att ta del av i appen. Inom kort kommer lansering ske för SHAPP! i Indien där Mavshack utnyttjar plattformen mavshacklive.in som grund för affären. 

Inom Mavshacks streamingverksamhet fortsätter vi att leverera innehåll dygnet runt till kunderna på mavshack.com. Målgruppen är precis som tidigare den filippinska diasporan och primärt kommer intäkterna fortsatt från Telco-affären där Etisalat är den största försäljningskanalen. I samband med vårens investering i Horse Creek Entertainment ser vi nu även över hur vi på bästa sätt kan utnyttja de nya innehållsrättigheterna.

Gällande resultatet för perioden finns det några saker som bör noteras. Det första är att intäkterna minskade för kvartal 3 2022 jämfört med samma kvartal föregående år. Minskningen beror till huvudsak på att Itevo har levererat klart på de större avtalen mot kommunerna. Minskningen av omsättning påverkar däremot inte lönsamheten i samma utsträckning. Kostnadseffekterna av de genomförda förändring som skett under året släpar och tar något längre tid för genomslag av än planerat.

Med det sagt bör Mavshack se positiv effekt av förändringarna på kostnadssidan för koncernen och fortsatt fokus på att generera ökade intäkter kommande kvartal.

/Tommy Carlstedt

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2023-02-24

Kvartalsrapport första kvartalet 2023 2023-04-20

Årsstämma

Årsstämma hölls den 25 april 2022 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen finns tillgänglig på mavshack.se och i bolagets lokaler på Karlavägen 58.

Stockholm 21 oktober 2022
Mavshack AB (publ)
Styrelsen

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 oktober 2022 kl. 09:40 CEST.

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank