REGMAR

Kvartalsrapport 3

Kvartal 3 2021

  • Nettoomsättning för kvartal tre 9,9 (7,9) MSEK.*
  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 10,1 (8,5) MSEK.*
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -9,0 (-12,6) MSEK.*
  • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,2 (-10,6) MSEK*

Sammanfattning av januari - september 2021

  • Nettoomsättningen för januari-september 38,6 (24,7) MSEK*
  • Rörelsens intäkter för januari - september var 48,6 (27,7) MSEK.*
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -24,6 (-18,4) MSEK.*
  • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -19,0 (-12,7)MSEK.*

* Mavshack Studio ingår inte i jämförelsen från föregående år.

VD har ordet - Kvartal 3 2021

Kära aktieägare,

Först vill jag ta upp Mavshacks fantastiska avtal med Bonnier News där vi gemensamt skall lansera en helt ny shoppingupplevelse. Lanseringen är planerad till slutet av november. I detta samarbete kan Bonnier News samtliga kanaler komma att användas men det huvudsakligt fokus kommer vara på Expressen, som är en av Sveriges största mediekanaler med en räckvidd på ca 6,5 miljoner unika webbläsare per vecka*.

Samarbetet är revolutionerande både för oss på Mavshack och Bonnier News i och med att vi tillsammans kommer driva utvecklingen av liveshopping i Norden. I dagsläget finns det ingen liknande aktör på marknaden med kombinationen av Bonnier News mediekanaler och Mavshacks teknik och produktionskapacitet. Bonnier News räckvidd är enorm dels genom traditionella digitala kanaler och inte minst via alla anslutna influencers som tillsammans attraherar en oerhört köpstark målgrupp inom fashion, food och lifestyle.

För att möta den stora efterfrågan på liveshoppingupplevelser och de möjligheter Bonniersamarbetet innebär, har Mavshack rekryterat en helt ny säljorganisation under ledning av Anna Galaz. Annas största fokus med teamet är att driva försäljningen och marknadsföra Mavshacks liveshoppingtjänster inom Sverige och i Europa.

Mavshack har genomfört ett grundligt varumärkesarbete för gruppens bolag och verksamheter, i syfte att vara enkla och tydliga för samtliga av bolagets intressenter. Konkret innebär det Mavshacks tjänster i Sverige kommer att marknadsföras under; Mavshack Liveshopping, Mavshack Studio och Mavshack Technology. Den här förändringen gäller även för de konton vi har på sociala medier där de nu kommer fortsätta under namnet Mavshack Liveshopping.

Koncernens resultat för tredje kvartalet är 3,6 miljoner bättre än föregående år, detta trots att sommarmånaderna påverkar, framför allt, Mavshack Studio och Mavshack IT negativt. Mavshack IT har dessutom fortsatt problem med hårdvaruförsörjningen beroende på komponentbristen i världen. Mavshacks omsättning för kvartalet ökar, trots säsongspåverkan och komponentbrist, med 25,3% till 9,9 miljoner mot 7,9 miljoner föregående år.

I takt med att liveshoppingteamet kommer i gång och att Bonnier News-samarbetet lanseras, räknar vi med att kunna leverera ökad omsättning och ett starkare resultat under kommande perioder.

Tommy Carlstedt, vd

* källa Ocast.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2021 2022-02-25
Kvartalsrapport ett 2022-04-29
Kvartalsrapport två 2022-08-26

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:e oktober 2021 kl. 08:45 CEST.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank