REGMAR

Delårsrapport för första halvåret (januari - juni) 2023

Kvartal 2 2023

 • Nettoomsättning för kvartal två var 4,4 (11,2) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för kvartal två var 6,4 (12,1) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-10,1) MSEK.
 • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -2,7 (-7,8) MSEK

Sammanfattning av första halvåret 2023

 • Nettoomsättningen för första halvåret 9,8 (23,9) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för första halvåret var 12,0 (25,8) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,3 (-17,6) MSEK
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -6,5 (-13,5) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.

Urval av händelser under första halvåret 2023

 • Genomför ett omfattande besparingsprogram
 • Utser Anand Jhingan till vd
 • Lanserar Mavshack Zero i Indien
 • Lanserar SHAPP! i Indien
 • Publicerar Årsredovisning för 2022
 • Expanderar, genom Mavshacklive.in på den Indiska e-handelsmarknaden
 • Årsstämma 2023 genomförs den 5 maj
 • Stämman beslutade att sänka aktiekapitalet utan indragning av aktier
 • Bolagets VD Anand Jhingan förvärvar aktier i bolaget
 • Bolaget beslutade att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 5 647 983 kr.
 • Mavshack genomförde sin årsstämma den 5 maj 20

Urval händelser efter första halvåret 2023

 • MavshackLive.in fortsätter sin snabba tillväxttakt på den indiska e-handelsmarknaden

VD har ordet 

Hej,

Nu lägger vi ytterligare ett kvartal bakom oss. Vårt arbete med att prioritera lönsamhet framför tillväxt börjar ge resultat då EBIT förlusten har mer än halverats jämfört med samma period föregående år och EBITDA har minskat med nästan en tredjedel mot föregående år. Det är ett kvitto på att Mavshack är på rätt väg mot lönsamhet.

Mavshack.com har under perioden sålt över 32 500 abonnemang till existerande kunder. Det är förvisso färre abonnemang med än tidigare kvartal, men med betydligt bättre lönsamhet eftersom vi nu tjänar in det vi tidigare lagt på marknadsföring.  Samtidigt som det visar att kunderna är nöjda och stannar kvar som användare i vår streamingtjänst.

Itevo och Å-data är nu en stabil affär, det är framförallt Itevo som haft stora intäktsbortfall och avvecklingskostnader under perioden.

Under kvartalet har vi verkligen fått fart på Mavshacks två Indiska produkter, SHAPP! och Mavshacklive.in SHAPP! lanserades i juni och vi har redan över 200 influencers som når över 6,3 miljoner följare över hela Indien som är aktiva på SHAPP!

Till sist har vi tagit stora steg framåt med Mavshacklive.in i Indien, vi växer månad för månad i en hög takt. Antalet registrerade användare har vuxit nästan 3 gånger, från 5700 + i första kvartalet till 14700 + i andra kvartalet. Samtidigt har försäljningen ökat 2,5 gånger sett till ordervärde. Samtidigt som vi är stolta över tillväxten måste vi ha i åtanke att vi bygger en helt ny affär från grunden och därför kommer vi att fortsätta satsa på tillväxt för att nå lönsamhet så fort som möjligt, men vi är fortfarande i investeringsfasen. Vi har lärt oss mycket på vägen som vi nu applicerar för fortsätta ha en hög tillväxttakt.

//Anand Jhingan

Kommande rapporter

Delårsrapport 3 2023 2023-10-20
Bokslutskommuniké 2023 2024-02-20

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 kl. 11:45 CEST.

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank