REGMAR

Kvartalsrapport 2

Kvartal 2 2021

  • Nettoomsättning för kvartal två 10,7 (6,8) MSEK. *
  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 20,3 (7,3) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-4,2) MSEK (EBIT).*
  • Resultatet före avskrivningar uppgick till -6,9 (-2,3) MSEK (EBITDA).*
  • Rörelsens kostnader uppgick till -29,2 (-11,5) MSEK.*

* Partner54 och Mavshack Zellma ingår inte i jämförelsen från föregående år.

Sammanfattning av första halvåret 2021

  • Nettoomsättningen för första halvåret 28,6 (16,8) MSEK*
  • Rörelsens intäkter för första halvåret var 38,4 (19,2) MSEK.*
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,6 (-5,8) MSEK.*
  • Resultatet före avskrivningar uppgick till -11,9 (-2,2) *
  • Rörelsens kostnader uppgick till -54,0 (-25,1) MSEK.*

* Partner54 och Mavshack Zellma ingår inte i jämförelsen från föregående år.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e augusti 2021 kl. 09:20 CEST.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.

VD har ordet

Under det andra kvartalet genomförde vi som bekant en riktad emission för att kunna ta bolaget till nästa steg. Mavshack genomförde även en emission av teckningsoptioner i två serier till samtliga aktieägare. Teckningsoptionsemissionen blev övertecknad med över 6000%, vilket är helt fantastiskt! Jag är glad för det stöd jag och Mavshack känner från er aktieägare i samband med detta och nu ser vi verkligen fram emot hösten. Ni har säkert inte missat att vi just nu har en massiv rekryteringskampanj och vi kan redan nu hälsa flera liveshoppingsäljare, UI/UX-designers och projektledare välkomna till Mavshack! Under hösten kommer vi att tillsätta fler tjänster och skapa ännu fler samarbeten och nya affärer för Mavshack Liveshopping.

Jämfört med föregående år har kostnadsbasen ökat kraftigt för gruppen. Det är egentligen inte så konstigt då vi är fler kollegor, med alla de kostnader det innebär samt att vi satsat på marknadsföring av mavshack.com samt lagt stora resurser på investering i teknik gällande liveshopping. Det här satsningarna är några vi önskat göra, efter nyemissionen, i syfte att på lång sikt öka försäljningen och därmed också intäkterna för Mavshack.

Det finns två saker som bekymrat mig inom gruppen. Det första är att jag konstaterar att Mavshack Zellma inte presterat i närheten av vad som utlovats, vilket gör att jag och ledningen vidtagit åtgärder för att begränsa kostnaderna till dess intäkterna ökar. Några sådana konkreta åtgärder har varit att avsluta kostsamma konsultavtal och samarbeten samt att vi inom kort kommer genomföra en mindre omorganisation för att effektivisera processerna och få ännu större fokus på försäljning, kund och affär.

Det andra är relaterat till det jag skrev i mitt senaste VD-brev, där jag beskrev hur pandemin slagit mot Mavshack IT och att vi drabbats av den globala bristen på halvledare. Mavshacks IT-verksamhet är beroende av att kunna erbjuda kunderna nya produkter och det har inte varit möjligt under våren i den utsträckning som vare sig kunder eller vi själva vill. Vi ser att affärerna halkat efter under våren och hoppas såklart på att leveranserna kan komma i gång igen så snart som möjligt.

Glädjande nog vill kunderna köpa mer av oss än vad Mavshack IT klarar av att leverera baserat på leveranssituationen hos leverantörerna vilket innebär att när leveranserna kommer normaliseras, kommer också intäkterna att öka igen. Vi har till exempel en backlog på beställningar av 30 större dokumenthanteringssystem vi ej klarat av att leverera baserat på bristen av hårdvara.

När det gäller Mavshack Liveshopping är jag nöjd över att vi på kort tid kommit långt ur ett tekniskt perspektiv. Mavshack har nu möjlighet att leverera liveshopping till alla företag stora som små. Mavshack erbjuder liveshopping på kundens villkor, allt från Mavshacks mobila liveshoppingtjänst där kunden gör det mesta själv, alternativt hjälper vi till utifrån Mavshacks studiolösning. Här är allt möjligt.

Affärsutvecklingsteamet har jobbat på med Mavshacks nya liveshoppingtjänst och lanseringen är planerad att ske under det kommande kvartalet. Tjänsten, som är en ny influencerdriven social-mediaprodukt, består uteslutande av betalda samarbeten. Den baseras på korta klipp där produkter kommer kunna köpas direkt i flödet av videobaserat innehåll. Det här är en av de större investeringarna Mavshack genomfört under halvåret och det finns idag inte någon direkt konkurrent på marknaden. Tjänsten är global och skalbarheten är i princip oändlig. Skarpa användartester har pågått med stor framgång sedan början av juni.

Jag vet att vi är många aktieägare som önskar oss ännu snabbare resultat, med Mavshacks utökade försäljningsorganisation på plats, räknar jag med att bolagets tillväxt kommer ta fart under hösten.

//Tommy

Stockholm 27 augusti 2021

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e augusti 2021 kl. 09:20 CEST.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank