REGMAR

Kvartalsrapport 2 2020

Sammanfattning av Kvartal 2 2020

  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 7,3 MSEK vilket är en ökning med 8% från 6,3 MSEK mot samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-3,6) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -11,5 (-10,3) MSEK.
  • Omsättningen för B2C inom Mavshack uppgick till ca 0,6 (2,5) MSEK.
  • Omsättningen för B2B inom Mavshack uppgick under perioden till ca 6,0 (7,5) MSEK.

Sammanfattning av Första halvåret 2020

  • Rörelsens intäkter för första halvåret var 19,2 (10,9) MSEK. Detta ger en ökning med 76%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,7) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -25,1 (-17,6) MSEK.
  • Omsättningen för B2C inom Mavshack uppgick till ca 3,1 (5,3) MSEK.
  • Omsättningen för B2B inom Mavshack uppgick till ca 13,5 (5,0) MSEK. YourIT och Recapture IT förvärvades under kvartal två förra året och ingår inte i hela jämförelsen med föregående period.

VD har ordet

Det andra kvartalet har varit intensivt och jag tänkte stanna vid några punkter som är av speciell vikt för oss inom gruppen. Corona-pandemin har påverkat verksamheten på så sätt att vi minimerat vår fysiska interaktion så mycket som möjligt samt att Indien och Filippinerna varit helt nedstängt i omgångar. Ambient Media har verkligen tagit skada av pandemin då all verksamhet varit stängd under kvartalet. I Indien har verksamheten kunnat bedrivas hemifrån i stor utsträckning och därför har vi inte påverkats av de nedstängningar av landet som funnits där.

Vi har under hela första halvåret sett en drastisk ökning av konsumtion av Mavshack streamingtjänster både vår egen mavshack.com men även hos våra streaming kunder. 248 % ökad konsumtion (första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019) är dessvärre inte synonymt med ökad vinst då kostnaderna följer med i ökningen. Vi genomförde en nyemission under andra kvartalet, vilket innebär att vi äntligen kan dra igång vår egen marknadsföring för mavshack.com igen. De marknader som vi vänder oss mot är primärt de där vi sedan tidigare har integrationer med Telekomoperatörer såsom Etisalat, Du, Zain mfl.

För att stärka försäljningen av Mavshacks tjänster har vi idag stängt en riktad emission på 20 miljoner kronor. En stor del av dessa kommer att läggas på riktade kampanjer med våra Telcos. Vi har även ingått ett LOI om förvärv av samtliga dotterbolag i Nexar Group. Syftet med det förvärvet är att stärka vårt eget erbjudande där vi kan skapa attraktiva mediaformat för underhållningsindustrin. Nexar-bolagen kommer bli grunden för Mavshacks egen framtida mediaproduktion.

Under kvartalet genomfördes förvärvet av Partner 54 enligt plan. Det innebär flera positiva saker för gruppen. Dels får vi in mångårig erfarenhet och kompetens inom teknik, vilket är positivt när vi bedriver teknisk verksamhet, samt att vi får in flertalet nya kunder och samarbeten vi kan ha nytta av inom hela gruppen. Förvärvet skedde i slutet av kvartalet och effekter av förvärv samt synergier räknar jag med kommer börja märkas under Q1-2021.

Intäktsmässigt presterar vi ungefär en miljon kronor bättre än föregående år. Vi har högre kostnader än föregående år, relaterat till nyanställningar, arbete med förvärv samt interna utvecklingskostnader, vilket leder till att vi har ett försämrat (-0.6 MSEK sämre) rörelseresultat jämfört med föregående år. Vi har under kvartalet löst samtliga utestående lån, vilket gör att räntekostnaderna för dessa numera är borta.

Under kommande kvartal kommer vi lansera flera nya produkter/tjänster som kan härledas till vår kompetens inom streaming som vi jobbat intensivt med under första halvåret. Den första produkten lanserades här i veckan och heter "Mavshack Global Box Office". Produkten gör det möjligt för producenter av film och filmrättsinnehavare att lansera sitt innehåll globalt som om det vore på bio, fast det sker digitalt online istället. Jag ser fram mot framtida försäljning inom det produktområdet samt lanseringen av ytterligare egenutvecklade produkter/tjänster under Q3/Q4.

//Tommy Carlstedt

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e augusti 2020 kl. 09:30 CEST.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot IT och digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, Mavshack Movies och Your IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank