Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet var 6,3 MSEK vilket är en minskning med 7% från 6,8 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -10,3 (-9,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-2,0) MSEK.
  • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 0,7 (1,0) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 1,7 (3,1) MSEK och sålde ca 190 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 53% jämfört med andra kvartalet 2018. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
  • IPMovers omsättning uppgick till 1,5 MSEK i intäkter för kvartalet (1,0).
  • De för kvartalet förvärvade företagen omsatte tillsammans 2,0 MSEK, Your IT ingår under juni månad och RecaptureIT hela kvartalet.

VD har ordet - Kvartal 2 2019

Bäste aktieägare,

Under det första halvåret har arbetet i Mavshack varit intensivt på alla fronter då vi bland annat genomfört två företagsförvärv, ingått avtal med en stor innehållsleverantör och lanserat flera nya produkter på vår plattform.  

Jag förstår att de flesta av er är mest nyfikna på utvecklingen av vårt samarbete med GMA och där kan vi konstatera att det rör sig sakta framåt. Vårt uppdrag är som bekant att ansvara för drift och underhåll av själva plattformen (mavshack.com) och GMA ansvarar för innehållet samt marknadsföringen. GMA-produkten är selektivt riktad mot mer mogna marknader än Mavshacks egna erbjudande, vilket gör att konkurrensen och kraven är hårdare. För att säkerställa att produkten lever upp till förväntningarna arbetar vi nära GMA i att utvärdera och trimma in erbjudandet hela tiden. Rent tekniskt har allt fungerat precis så bra som det ska och vår plattform har möjliggjort för användarna att få tillgång till GMA's utbud via mobilen, något som tidigare inte var möjligt.

Under sommaren har Mavshack medverkat på flera filippinska festivaler tillsammans med GMA, bland annat i Dubai, Birmingham och i Shanghai. Detta har gett oss möjlighet att möta våra kunder och tillsammans med kända filippinska skådespelare ge dem en upplevelse som bidrar till att stärka Mavshack som varumärke. Vi kommer under hösten att fortsätta att marknadsföra mavshack.com tillsammans med GMA, där nästa event sker under september månad i Sydkorea.

Även på den svenska marknaden har det varit ett händelserikt halvår. Under andra kvartalet genomfördes två förvärv i Sverige och den svenska organisationen stärktes därmed med nya kollegor i både Stockholm (genom Recapture IT) och Varberg (genom Your IT). Jag har sedan dess arbetat tillsammans med de två bolagen för att integrera och förstärka deras organisationer. Ett tydligt exempel på detta är att vi redan rekryterat ytterligare IT-konsulter i Varberg och planerar att fortsätta rekrytera över hela Sverige för att skapa en rikstäckande organisation för YourIT.

I Recapture har försäljningsarbetet redan gett flera viktiga affärer. Ett av de mer namnkunniga uppdragen är att utveckla den officiella appen till "Sweden International Horse Show "som går av stapeln på Friends Arena i Stockholm under hösten. Vi är självklart mycket glada för förtroendet och ser det som ett första steg i ett långsiktigt samarbete.

Beträffande den filippinska marknaden så har Ambient Media framgångsrikt lanserat en e-Sportturnering av Mobile Legends kallad "Bayan Mo vs Bayan Ko" (My town vs Your town). Totalt har 450 lag deltagit i turneringen och vinnarlaget från den första säsongen heter Malabon City. Tack vare vår turnering har laget Malabon City rankats på femte plats i Filippinerna och tävlar nu internationellt, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över att ha bidragit till. I söndags, den 25 augusti, avslutades säsong två där Quezon City stod som vinnare. Den tredje och avslutande turneringen för den här säsongen går av stapeln i november månad. Mavshacks e-Sport satsning har hittills inneburit intäkter för Ambient Media i form av produktion men kommer från och med tredje säsongen även att innefatta sponsorintäkter.

Vi har även initierat samarbetet med Telmarc Cable enligt plan och fått tillgång till innehåll som vi nu konverterar för streamingtjänsten i Filippinerna. Lansering av Telmarc Cable's produkt på mavshack.com planeras som tidigare kommunicerats under Q3 och blir vårt steg tillbaka in på den lokala filippinska marknaden.

Avslutningsvis vill jag meddela statusen gällande den nyemission som styrelsen beslutat att genomföra med syfte att finansiera förvärvet av Your IT. Vi har under sommaren lämnat in ett prospekt till Finansinspektionen och väntar nu på godkännande. På grund av att regelverket kring prospekt ändrats under sommaren så har processen dragit ut lite på tiden men så snart vi får återkoppling kommer vi att publicera en uppdaterad tidplan avseende emissionen.

Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans!

Tommy Carlstedt, VD

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för tredje kvartalet, räkenskapsåret 2019, publiceras den 29 oktober 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 30 augusti 2019

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e augusti 2019 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers,  Mavshack Movies, Recapture IT och Your IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank