Kvartal 2 2018

  • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-2,2) MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 6,8 MSEK vilket är en ökning med 111% från 3,2 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -9,3 (-5,6) MSEK till följd av större investeringar i nya Applikationer till samtliga plattformar.
  • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,0 (0,0) MSEK.
  • Mavshack Movies sålde ca 402 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 35% jämfört med andra kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
  • IPMovers har genererat 1,0 MSEK i intäkter för kvartalet (0,0).

Kommentarer från VD
Under årets andra kvartal har vi fokuserat på utveckling av de tekniska plattformarna inom koncernen vilket lägger grunden för framtida intäktsexpansion. De insatser vi gjort under första halvåret är huvudsakligen av engångskaraktär och kan nyttjas under lång tid framöver. För 24hTech har arbetet under kvartalet huvudsakligen handlat om att fortsätta utveckla den redan levererade streamingplattform för HomeTV.se. Vi är samtidigt glada över att ha skrivit avtal om och påbörjat utvecklingen av HomeTV.no för den norska marknaden. Lanseringen av HomeTV för Norge sker under Q3.
24hTech har även uppdaterat Mavshack Movies's webplattform och apparna för iOS samt Android för att vara ännu mer kundvänliga. Vi jobbar ständigt med att finna smartare lösningar där vi i så stor utsträckning som möjligt väljer open source framför licenserade mjukvaror med fortsatt bibehållen kvalitet och upplevelse för kund.
Under perioden har vi även tecknat ett avtal med ESEN e-sport med syfte att skapa en sydostasiatisk variant av ESENs populära turnering "King of Nordics". Intresset för E-sport är stort i Sydostasien och antal utövare överstiger hundratals miljoner i denna region. Vi har tidigare berättat om vår avsiktsförklaring där vi kommer samarbeta med ESEN e-sport kring produktion och distribution av denna nya satsning. Mer information om detta kommer lämnas under nästa kvartal.
Vi har tecknat två större konsultavtal för IP-movers i Indien. Det rör sig om två svenska företag som lägger större del av sin utvecklingsverksamhet hos oss. Ordervärdet över 2 år är ca 1.5 MSEK. Rekryteringar i Indien sker nu. Vi rekryterar även säljare i Sverige för att öka takten ytterligare för försäljningen av våra tjänster.
I och med att den nya plattformen är lanserad står vi nu redo att relansera mavshack.com. Det är även därför jag tillsammans med styrelsen genomför en emission i syfte att tillföra rörelsekapital och möjliggöra marknadsföringsinsatser för att öka kundbasen för Mavshack Movies. Som tidigare nämnts har vi inte haft någon marknadsföring sedan oktober 2017. Trots det sålde vi under juli månad fler än 115.000 abonnemang. Baserat på historisk data vet vi även att vi att vi får ca. 3 kronor tillbaka på varje satsad krona i marknadsföring. Jag står fast vid att Mavshack Movies är den produkt där vi har störst potential till framgång.
Vi har samarbeten, nu behöver vi medel för att växa ytterligare. Rörelseresultatet för det andra kvartalet är något sämre än förväntat. Anledningen till detta är att vi haft större kostnader för utveckling av appar än vad vi räknat med. Rörelseresultat uppgår till -2,0 MSEK vilket dock är bättre än -2,5 MSEK förra året och intäkterna för koncernen ökar med 111% under kvartalet. Intäkterna från 24hTech och IPMovers har vi inte haft tidigare år vilket ger ett gott tillskott till koncernen.

//Tommy Carlstedt VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för tredje kvartalet 2018, publiceras den 30 oktober 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 30 augusti 2018

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected] 

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e augusti 2018 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank